Biserica Rusiei condamnă asasinarea ţarului Nicolae al II-lea

2 răspunsuri

  1. Orlando Sorin spune:

    Ca si in cazul altor demnitari trebuie mai intai un proces riguros. Este posibil ca poporul sa fi avut dreptate insa trebuie un proces riguros care sa stabileasca adevarul istoric. In general NIMENI nu plange pe demnitarii fie ei si tari care traiesc in huzur si in dispret total cand poporul este in saracie lucie. Cateodata popoarele se mai ridica impotriva asupritorilor si ii mai impusca. Isi merita soarta atat in lumea asta cat si iadul vesnic. Nu trebuie plansi. Cand mor copiii de foame in timp ce ei huzuresc, inclusiv animalele lor de companie huzuresc cum e???

  2. Biserica Ortodoxà Rusà a fà cut un pas surprinzà tor prin pozitia sa oficialà ì n raport ca Statul de a revendica si determina Statul ì n mecanismul sà u politic, stimulà ndu-L sà actioneze democratic, sà recunoascà si sà reabiliteze autentic imaginea Tarului Rus si a familei sale soldate prin fatalul asasinat. Asistà m la un nou episod din partea Bisericii Ruse care ì n trecut sa pozitionat pe dimensiunea socialà de transparentà ambiguitate. Prin aceastà mà surà revendicatoare se ridicà fundamentala ì ntrebare, dacà interventia sa nu se echivaleazà cu terminologia de ingerintà sau amestec politic ì n treburile care prin apartenenta profesionalà sunt configurate si articulate ì n mod consitutiv si legislativ Statului? Dacà prin aceastà atitudine politicà , Biserica Ortodoxà Rusà nu-i urmeazà Vaticanului, pe care de multe ori ì l acuza de ingerinte politice ì n etapele diferitelor momente istorice, de a revendica si apà ra drepturile fundamentale ale omului? . Sigur cà Biserica Ortodoxà poate fi prività ca si element contradictoriu ì n acest proces de revendicare. Insà , atunci cà nd Biserica, ca si ì n tematica abordatà , nu face o rea politicà , ci se autopersonalizeazà ì n responsabilitatea Sa de a proclama cu fortà si mare tenacitate cà Isus este Adevà rul si cà omul a fost rà scumpà rat cu un pret scump, de aceea, Biserica are ampla si universala responsabilitate, de a se transforma in vocea Celui care strigà , dreptate fiecà rui om, cà fiecare om este inclux ì n acest plan al mì ntuirii vesnice, si din acest motiv Ea are, obligativitatea evanghelicà , de a-l aparà pe om de ideologiile totalitare. Azi din pà cate este eronat interpretarea termenului de politicà , ì ntrucà t, imediat ce ai proclamat Nu divortului, Nu prostitutiei, Nu experimentà rii inumane ì n laborator a diferitelor ecuatii tecnologice, cum ar fi procreerea prin eprubetà , pentru a crea monstri umani, sau, Nu discriminà rii ì n politica internationalà ì n ceea ce priveste multiplele directive politice econmoice-financiare, se interpreteazà rà u, cà Biserica din nou se amestecà , ì nsà , se uità cà tocmai aceastà parafrazare este o chestiune eticà , care, apartine ì n mod autentic dimensiunii evanghelice „ Sà nu comiti rà ul” . Declaratia directorului departamentului pentru relaţii externe al Patriarhiei Moscovei, pr. Vsevolod Chaplin face o afirmatie care uimeste: Până când Statul rus nu va declara că asasinatul ultimului ţar al Rusiei şi al familiei sale a fost o crimă, până când cei care au făcut aceasta nu vor fi condamnaţi, chiar dacă va fi o chestiune simbolică, dacă nu îşi va euşura conştiinţa de greşelile din istoria sa, Rusia nu va evolua„, Preotul rus a mai declarat că este convins că rănile provocate poporului rus de uciderea în public de către bolşevici a ţarului Nicolae al II-lea, trebuie vindecate cât mai curând. Faptul că există oameni în Rusia care declară că nu este nevoie ca numele ţarului Nicolae să fie onorat şi că nu este necesar ca actul bolşevicilor să fie condamnat, este o dovadă că poporul rus nu este conştient încă de greşelile trecutului, care trebuie condamnate. „Poate că există alte lucruri mai importante din istorie pe care trebuie să le condamne Rusia. Dar nimic nu motivează activitatea terorii roşii„, a spus pr. Chaplin. Este ì n mod indiscutabil un mesaj destul de transparent si demn de apreciat, cà numai prin recunoasterea si atitudinea repurificà rii, si nu prin asa zisa purificare alienabilà , de a sterge trecutul fà rà a recunoaste culpa, numai arà tand cà directia ucigà toare aduce prejudicii si nu prosperitate numai asa o societate sau o Natiune se poate recupera, reconstrui… .
    Pr. Vasile Orghici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *