Calendar greco-catolic 2010

C a l e n d a r – I a n u a r i e

1 V Tăierea împrejur a Domnului nostru Isus Hristos; Sf. Vasile cel Mare. Lit. Sf. Vasile cel Mare; Te Deum. Anul Nou civil. EvU Io 10,9-16; Ap Col 2,8-12 şi Evr 13,17-21; Ev Lc 2,20-21.40-52 şi Mc 1,1-8.
2 S Sf. pp. Silvestru.
3 D Duminica dinaintea Botezului Domnului. Sf. pf. Malahia; Sf. m. Gordiu. G 5; EvÎ 8; Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8.
4 L Adunarea celor 70 Apostoli; cuv. Teoctist.
5 M Ajunul Botezului Domnului; Sf. m. Teopempt şi Teona; cuv. Sinclitica. Post şi ajun.
6 M Botezul Domnului (Boboteaza). Sfinţirea Mare a apei. EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14. 3,4-7; Ev Mt 3,13-17.
7 J Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor. EvU Mc 1,9-11; Ap Fap 19,1-8; Ev Io 1,29-34.
8 V Cuv. Gheorghe Hozevitul; cuv. Domnica.
9 S Sf. m. Polieuct.
10 D Duminica după Botezul Domnului. Sf. Grigore de Nissa; cuv. pr. Marcian; Sf. ep. Domeţian. G 6; EvÎ 9; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.
11 L Cuv. Teodosie cel Mare.
12 M Sf. m. Tatiana.
13 M Sf. m. Ermil şi Stratonic.
14 J Cuv. m. din Sinai şi Rait.
15 V Cuv. Pavel din Teba şi Ioan Colibaşul.
16 S Cinstirea lanţului Sf. Apostol Petru.
17 D Duminica 32 dR. Cuv. Antonie cel Mare. G 7; EvÎ 10; Ap 1Tim 4,9-15; Ev Lc 19,1-10.
18 L Sf. aep. Atanasie şi Chiril. Începe octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor.
19 M Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. ep. Arsenie de la Cercira.
20 M Sf. Eftimie cel Mare.
21 J Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit; [Sf. m. Agnesa].
22 V Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul.
23 S Sf. m. Clement şi Agatanghel.
24 D Duminica 33 dR (a Vameşului şi a Fariseului). Cuv. Xenia; [Sf. ep. Francisc de Sales]. G 8; EvÎ 11; Ap 2Tim 3,10-15; Ev Lc 18,10-14.
25 L Sf. aep. Grigore din Nazianz; Sf. ep. m. Bretanion din Tomis. Se încheie octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor.
26 M Cuv. Xenofont şi familia sa.
27 M Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur. Harţ.
28 J Cuv. Efrem Sirul; [Sf. Toma de Aquino].
29 V Aducerea moaştelor Sf. ep. Ignaţiu Teoforul. Harţ.
30 S Sf.Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. m. Hipolit. EvU Io 10,9-16; Ap Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.
31 D Duminica 34 dR (a Fiului Risipitor). Sf. m. Chir şi Ioan, doctori fără plată; [Sf. Ioan Bosco]. G 1; EvÎ 1; Ap 1Cor 6,12-20; Ev Lc 15,11-32.