Calendar greco-catolic 2010

C a l e n d a r – M a r t i e

1 L Cuv. m. Eudochia.
2 M Sf. ep. m. Teodot al Cirenei.
3 M Sf. m. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc.
4 J Cuv. Gherasim de la Iordan.
5 V Cuv. m. Conon.
6 S Cei 42 m. din Amoreea. Pomenirea morţilor.
7 D Duminica 3 din post (a Sf. Cruci). Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin şi Elpidiu din Cherson. G 6; EvÎ 6; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 4,14-5,6; Ev Mc 8,34-9,1.
8 L Sf. ep. Teofilact al Nicomidiei.
9 M Sf. 40 m. din lacul Sebaste.
10 M Sf. m. Quadrat, Ciprian şi Dionisie.
11 J Sf. aep. Sofronie al Ierusalimului.
12 V Cuv. Teofan; Sf. pp. Grigore Dialogul.
13 S Aducerea moaştelor Sf. aep. Nichifor. Pomenirea morţilor.
14 D Duminica 4 din post (a Sf. Ioan Scărarul). Cuv. Benedict de Nursia, patronul Europei; Sf. pr. m. Alexandru. G 7; EvÎ 7; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 6,13-20; Ev Mc 9,17-32.
15 L Sf. m. Agapie şi cei împreună cu el.
16 M Sf. m. Sabin Egipteanul.
17 M Sf. Alexie Omul lui Dumnezeu.
18 J Sf. aep. Chiril al Ierusalimului.
19 V Sf. Iosif, patronul Bisericii Universale şi al Eparhiei de Cluj-Gherla. Sf. m. Hrisant şi Daria. EvU Lc 6,17-23; Ap Gal 1,11-19; Ev Mt 2,13-23.
20 S Cuv. m. ucişi în Mănăstirea Sf. Sava. Pomenirea morţilor.
21 D Duminica 5 din post (a Cuv. Maria Egipteanca). Cuv. ep. Iacob Mărturisitorul. G 8; EvÎ 8; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 9,11-14; Ev Mc 10,32-45.
22 L Sf. pr. m. Vasile.
23 M Cuv. m. Nicon şi cei 199 învăţăcei.
24 M Cuv. Zaharia.
25 J Bunavestire. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Evr 2,11-18; Ev Lc 1,24-38.
26 V Serbarea Sf. Arhanghel Gavril.
27 S Sâmbăta sf. şi dreptului Lazăr. Cuv. m. Matrona din Tesalonic. Pomenirea morţilor.
28 D Duminica 6 din post (Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim). Cuv. Ştefan Taumaturgul, cuv. Ilarion cel Nou. EvU Mt 21,1-11.15-17; Sfinţirea ramurilor; Lit Sf. Ioan Gură-de-Aur; Ap Filip 4,4-9; Ev Io 12,1-18.
29 L Sf. ep. Marcu al Aretusei, d. Chiril şi cei împreună cu ei. Începutul Săptămânii Mari.
30 M Cuv. Ioan Scărarul.
31 M Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei.