Calendar greco-catolic 2011

C a l e n d a r – I a n u a r i e

1 S Tăierea împrejur a Domnului nostru Isus Hristos. Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului. Sf. Vasile cel Mare.
Lit. Sf. Vasile cel Mare. Te Deum. Anul Nou civil.
EvU Io 10,9-16; Ap sărb. Col 2,8-12 şi Ap Sf. Evr 13,17-21; Ev sărb. Lc 2,20-21.40-52 şi Ev Sâmbetei Mt 3,1-11.
2 D Duminica dinaintea Botezului Domnului. Sf. pp. Silvestru.
Înainteserbarea Botezului Domnului.
G 7; EvÎ 10; Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8.
3 L Sf. pf. Malahia; Sf. m. Gordiu.
4 M Adunarea celor 70 Apostoli; Cuv. Teoctist.
5 M Sf. m. Teopempt şi Teona; Cuv. Sinclitica.
Ajunul Botezului Domnului. Post şi ajun.
6 J Botezul Domnului (Boboteaza).
Sfinţirea Mare a apei. EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14;3,4-7; Ev Mt 3,13-17.
7 V Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor.
EvU Mc 1,7-11; Ap Fap 19,1-8; Ev Io 1,29-34.
8 S Cuv. Gheorghe Hozevitul; Cuv. Domnica.
9 D Duminica după Botezul Domnului. Sf. m. Polieuct.
G 8; EvÎ 11; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.
10 L Sf. Grigore de Nissa; Cuv. pr. Marcian; Sf. ep. Domeţian.
11 M Cuv. Teodosie cel Mare.
12 M Sf. m. Tatiana.
13 J Sf. m. Ermil şi Stratonic.
14 V Cuv. m. din Sinai şi Rait.
15 S Cuv. Pavel din Teba şi Ioan Colibaşul.
16 D Duminica 29 dR (a Vindecării celor 10 leproşi). Cinstirea lanţului Sf. Apostol Petru.
G 1; EvÎ 1; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.
17 L Cuv. Antonie cel Mare.
18 M Sf. aep. Atanasie şi Chiril. Începe octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor.
19 M Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. ep. Arsenie de la Cercira.
20 J Sf. Eftimie cel Mare.
21 V Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit; [Sf. m. Agnesa].
22 S Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul.
23 D Duminica 31 dR (a Vindecării orbului din Ierihon). Sf. m. Clement şi Agatanghel.
G 2; EvÎ 2; Ap 1Tim 1,15-17; Ev Lc 18,35-43.
24 L Cuv. Xenia; [Sf. ep. Francisc de Sales].
25 M Sf. aep. Grigore din Nazianz; Sf. ep. m. Bretanion din Tomis. Se încheie octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor.
26 M Cuv. Xenofont şi familia sa.
27 J Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur.
28 V Cuv. Efrem Sirul; [Sf. Toma de Aquino].
29 S Aducerea moaştelor Sf. ep. Ignaţiu Teoforul.
30 D Duminica 32 dR (a lui Zaheu). Sf. Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. m. Hipolit.
G 3; EvÎ 3; Ap 1Tim 4,9-15 şi Evr 13,7-16; Ev Lc 19,1-10 şi Mt 5,14-19.
31 L Sf. m. Chir şi Ioan, doctori fără plată; [Sf. Ioan Bosco].