Calendar greco-catolic 2012

IANUARIE

1 D Duminica dinaintea Botezului Domnului. Tăierea Împrejur a Domnului nostru Isus Hristos; Sf. Vasile cel Mare. G 4; EvÎ 7; Ap Dum. 2Tim 4, 5-8, Ap. sărb. Col 2,8-12; Ev Dum. Mc 1,1-8, Ev sărb. Lc 2,20-21.40-52; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Anul Nou civil, Te Deum. PP
2 L Sf. papă Silvestru.
3 M Sf. Pf. Malahia; Sf. m. Gordiu.
4 M Adunarea celor 70 Apostoli; Cuv. Teoctist. Harţ.
5 J Ajunul Botezului Domnului; Sf. m. Teopempt şi Teona; Cuv. Sinclitica. Post şi ajun.
6 V Botezul Domnului (Boboteaza). Sfinţirea Mare a apei. EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14. 3,4-7; Ev Mt 3,13-17.
7 S Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor. Sâmbăta după Botezul Domnului. Ap Sf. Fap 19,1-8; Ev Sf. Io 1,29-34.
8 D Duminica după Botezul Domnului. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Cuv. Domnica. G 5; EvÎ 8; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.
9 L Sf. m. Polieuct. LP
10 M Sf. Grigore de Nissa; Cuv. pr. Marcian; Sf. ep. Domeţian.
11 M Cuv. Teodosie cel Mare.
12 J Sf. m. Tatiana.
13 V Sf. m. Ermil şi Stratonic.
14 S Cuv. m. din Sinai şi Rait.
15 D Duminica 29 dR (a Vindecării celor 10 leproşi). Cuv. Pavel din Teba; Ioan Colibaşul. G 6; EvÎ 9; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.
16 L Cinstirea lanţului Sf. Apostol Petru.
17 M Cuv. Antonie cel Mare.
18 M Sf. aep. Atanasie şi Chiril. Începe octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor.
19 J Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. aep. Arsenie.
20 V Sf. Eftimie cel Mare.
21 S Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit; [Sf. m. Agneza].
22 D Duminica 32 dR (a lui Zaheu). Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul. G 7; EvÎ 10; Ap 1Tim 4,9-15; Ev Lc 19,1-10.
23 L Sf. m. Clement şi Agatanghel. LN
24 M Cuv. Xenia; [Sf. ep. Francisc de Sales].
25 M Sf. aep. Grigore din Nazianz; ep. m. Bretanion din Tomis. Se încheie octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor.
26 J Cuv. Xenofont şi familia sa.
27 V Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur.
28 S Cuv. Efrem Sirul; [Sf. Toma de Aquino].
29 D Duminica 17 dR (a Cananeencei). Aducerea moaştelor Sf. ep. Ignaţiu Teoforul. G 8; EvÎ 11; Ap 2Cor 6,16-7,1; Ev Mt 15,21-28.
30 L Sf. Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. m. papă Hipolit. EvU Io 10,9-16; Ap. Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.
31 M Sf. m. Chir şi Ioan, doctori fără plată; [Sf. Ioan Bosco].