Calendar greco-catolic 2014

IANUARIE

1 M TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Sf. Vasile cel Mare. Lit. Sf. Vasile cel Mare; EvU Io 10,9-16; Ap Col 2,8-12 şi Evr 13,17-21; Ev Lc 2,20-21.40-52 şi Io 10,9-16. Anul Nou civil. Te Deum. Harţi.
2 J Sf. pp. Silvestru.
3 V Ajunul Botezului Domnului; Pf. Malahia; Sf. m. Gordiu. Post şi ajun.
4 S Adunarea celor 70 Apostoli; Cuv. Teoctist.
5 D DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI. Sf. m. Teopempt şi Teona; Cuv. Sinclitica. G 3; EvÎ 6; Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8.
6 L BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza). Lit. Sf. Vasile cel Mare. Sfinţirea Mare a apei. EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14. 3,4-7; Ev Mt 3,13-17.
7 M Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor. EvU Mc 1,7-11; Ap Fap 19,1-8; Ev Io 1,29-34.
8 M Cuv. Gheorghe Hozevitul; Cuv. Domnica.
9 J Sf. m. Polieuct.
10 V Sf. Grigore de Nissa; Cuv. pr. Marcian; Sf. ep. Domeţian.
11 S Cuv. Teodosie cel Mare.
12 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. Sf. m. Tatiana. G 4; EvÎ 7; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.
13 L Sf. m. Ermil şi Stratonic.
14 M Cuv. m. din Sinai şi Rait.
15 M Cuv. Pavel din Teba; Ioan Colibaşul.
16 J Cinstirea lanţului Sf. Apostol Petru.
17 V Cuv. Antonie cel Mare.
18 S Sf. aep. Atanasie şi Chiril. Începe octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor.
19 D DUMINICA 29 dR (a Vindecării celor 10 leproşi). Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. aep. Arsenie. G 5; EvÎ 8; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.
20 L Sf. Eftimie cel Mare.
21 M Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit; [Sf. m. Agneza].
22 M Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul.
23 J Sf. m. Clement şi Agatanghel.
24 V Cuv. Xenia; [Sf. ep. Francisc de Sales].
25 S Sf. aep. Grigore din Nazianz; ep. m. Bretanion din Tomis. Se încheie octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor.
26 D DUMINICA 32 dR (a lui Zaheu). Cuv. Xenofont şi familia sa. G 6; EvÎ 9; Ap 1Tim 4,9-15; Ev Lc 19,1-10.
27 L Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur.
28 M Cuv. Efrem Sirul; [Sf. Toma de Aquino].
29 M Aducerea moaştelor Sf. ep. Ignaţiu Teoforul.
30 J Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. m. pp. Hipolit. EvU Io 10,9-16; Ap Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.
31 V Sf. m. Chir şi Ioan doctori fără plată; [Sf. Ioan Bosco].