Calendar greco-catolic 2016

MARTIE

1 M Sf. cuv. m. Eudochia.
2 M Sf. ep. m. Teodot al Cirenei.
3 J Sf. m. Eutropie, Cleonic și Vasilisc.
4 V Sf. cuv. Gherasim de la Iordan.
5 S Sf. cuv. m. Conon. Pomenirea morților.
6 D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE (a Înfricoșătoarei judecăți). Cei 42 m. din Amoreea. G 7; EvÎ 7; Ap 1Cor 8,8-9,2; Ev Mt 25,31-46.
7 L Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin și Elpidiu din Cherson.
8 M Sf. ep. Teofilact al Nicomidiei.
9 M Sf. 40 m. din Lacul Sebaste. Harți lactate.
10 J Sf. m. Quadrat, Ciprian și Dionisie.
11 V Sf. aep. Sofronie al Ierusalimului. Harți lactate.
12 S Sf. cuv. Teofan; Sf. Papă Grigore Dialogul. Pomenirea tuturor cuvioșilor sihaștri și călugări.
13 D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ (a Izgonirii lui Adam din Rai). Aducerea moaștelor sf. aep. Nichifor. G 8; EvÎ 8; Ap Rm 13,11-14; 15,1-4; Ev Mt 6,14-21.
14 L Sf. cuv. Benedict de Nursia, patronul Europei; Sf. pr. m. Alexandru. Începutul Postului Mare. Post și ajun.
15 M Sf. m. Agapie și cei împreună cu el.
16 M Sf. m. Sabin Egipteanul.
17 J Sf. cuv. Alexie, Omul lui Dumnezeu.
18 V Sf. aep. Chiril al Ierusalimului.
19 S Sf. m. Hrisant şi Daria; [Sf. Iosif, patronul Bisericii Universale]. Pomenirea morților.
20 D DUMINICA 1 DIN POST (a Dreptei credințe sau a Ortodoxiei). Sf. cuv. m. uciși în Mănăstirea Sf. Sava. G 1; EvÎ 9; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Antifoane; Ap Evr 11,24-26.32-40; Ev Io 1,43-51.
21 L Sf. cuv. ep. Iacob Mărturisitorul.
22 M Sf. pr. m. Vasile.
23 M Sf. cuv. m. Nicon și cei 199 învățăcei.
24 J Sf. cuv. Zaharia.
25 V BUNAVESTIRE. EvU Lc 1,39-49.56; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Antifoane; Ap Evr 2,11-18; Ev Lc 1,24-38.
26 S Serbarea Sf. Arhanghel Gavril. Pomenirea morților.
27 D DUMINICA 2 DIN POST (a Sf. Grigore Palamas). Sf. cuv. m. Matrona din Tesalonic. G 2; EvÎ 10; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 1,10-2,3; Ev Mc 2,1-12.
28 L Sf. cuv. Ștefan Taumaturgul; Sf. cuv. Ilarion cel Nou.
29 M Sf. ep. Marcu al Aretusei, diac. Chiril și cei împreună cu ei.
30 M Sf. cuv. Ioan Scărarul.
31 J Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei.