Calendar greco-catolic 2016

APRILIE

1 V Sf. cuv. Maria Egipteanca.
2 S Sf. cuv. Tit Taumaturgul. Pomenirea morților.
3 D DUMINICA 3 DIN POST (a Sfintei Cruci). Sf. cuv. Nichita Mărturisitorul. G 3; EvÎ 11; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Antifoane; Crucii Tale; Ap Evr 4,14-5,6; Ev Mc 8,34-9,1.
4 L Sf. m. Teodul și Agatopod; Sf. cuv. Gheorghe și Iosif Imnograful.
5 M Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor și Serapion.
6 M Sf. aep. Eutichie; Sf. ep. m. Irineu de Sirmium.
7 J Sf. cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul și m. Caliopie.
8 V Sf. ap. Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon și Hermas – apostoli din cei 70; Sf. Papă Celestin.
9 S Sf. m. Eupsihie din Cezareea. Pomenirea morților.
10 D DUMINICA 4 DIN POST (a Sf. cuv. Ioan Scărarul). Sf. m. Terentie, Maxim, Macarie, Pompei, African și cei împreună cu ei; [Sf. Gemma Galgani]. G 4; EvÎ 1; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 6,13-20; Ev Mc 9,17-32.
11 L Sf. ep. m. Antipa al Pergamului.
12 M Sf. ep. Vasile de Parion și sf. Sava de la Buzău.
13 M Sf. Papă m. Martin.
14 J Sf. ap. Aristarh, Pud și Trofim – apostoli din cei 70.
15 V Sf. m. Crescent.
16 S Sf. m. Agapia, Irina și Hionia.Pomenirea morților.
17 D DUMINICA 5 DIN POST (a Sf. cuv. Maria Egipteanca). Sf. ep. m. Simeon și cei împreună cu el; Sf. cuv. ep. Acachie; Sf. Papă Agapet. G 5; EvÎ 2; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 9,11-14; Ev Mc 10,32-45.
18 L Sf. cuv. Ioan.
19 M Sf. pr. m. Pafnutie; Sf. cuv. Ioan Paleolavritul.
20 M Sf. cuv. Teodor Trihina; Sf. Teotim de Tomis.
21 J Sf. ep. m. Ianuarie și cei împreună cu el; Sf. pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei.
22 V Sf. cuv. m. Teodor.
23 S Sâmbăta sfântului și dreptului Lazăr. SF. MARE MUCENIC GHEORGHE. EvU Lc 21,12-19; Ap Evr 12,28-13,8 și Fap 12,1-11; Io 11,1-45 și Io 15,17-16,2. Pomenirea morților.
24 D DUMINICA 6 DIN POST (Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim). Sf. m. Sava Stratilat; Sf. cuv. Elisabeta Taumaturga. EvU Mt 21,1-11.15-17; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Antifoane; Sfințirea ramurilor; Ap Fil 4,4-9; Ev Io 12,1-18.
25 L Sf. ap. și ev. Marcu. Începutul Săptămânii Mari.
26 M Sf. ep. m. Vasile al Amasiei.
27 M Sf. ep. m. Simeon, rudenia Domnului.
28 J Sf. ap. Iason și Sosipatru, din cei 70; Sf. m. Dada, Maxim și Quintilian. Spălarea picioarelor. Cele 12 Evanghelii ale Patimilor Domnului.
29 V Sf. 9 m. din Cizic; Sf. cuv. Memnon Taumaturgul; [Sf. Ecaterina de Siena – patroana Europei]. Prohodul Domnului. Post și ajun. Colecta „Pro Terra Sancta” (pentru opere și organizații din Țara Sfântă).
30 S Sf. ap. m. Iacob cel Mare.