Calendar greco-catolic 2017

IANUARIE

1 D DUMINICA DINAINTEA BOTEZUL DOMNULUI. TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Sf. Vasile cel Mare. Lit. Sf. Vasile cel Mare; G 3; EvÎ 6; Ap 2Tim 4,5-8 și Col 2,8-12; Ev Mc 1,1-8 și Lc 2,20-21.40-52. Anul Nou civil. Te Deum.
2 L Sf. papă Silvestru.
3 M Sf. pf. Malahia; Sf. m. Gordiu.
4 M Adunarea celor 70 Apostoli. Sf. cuv. Teoctist. Harți.
5 J Ajunul Botezului Domnului. Sf. m. Teopempt și Teona; Sf. cuv. Sinclitica. Post și ajun.
6 V BOTEZUL DOMNULUI (BOBOTEAZA). Sfințirea Mare a apei. EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14.3,4-7; Ev Mt 3,13-17. Harți.
7 S SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL. Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor. EvU Mc 1,7-11; Ap Ef 6,10-17 și Fap 19,1-8 (Duminica 27 dR); Ev Io 1,29-34 și Mt 4,1-11.
8 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. Sf. cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. cuv. Domnica. G 4; EvÎ 7; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.
9 L Sf. m. Polieuct.
10 M Sf. Grigore de Nissa; Sf. cuv. pr. Marcian; Sf. ep. Domețian.
11 M Sf. cuv. Teodosie cel Mare.
12 J Sf. m. Tatiana.
13 V Sf. m. Ermil și Stratonic.
14 S Sf. cuv. m. din Sinai și Rait.
15 D DUMINICA 29 dR (a Vindecării celor 10 leproși). Sf. cuv. Pavel din Teba; Sf. cuv. Ioan Colibașul. G 5; EvÎ 8; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.
16 L Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru.
17 M Sf. cuv. Antonie cel Mare.
18 M Sf. aep. Atanasie și Chiril. Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
19 J Sf. cuv. Macarie Egipteanul; Sf. aep. Arsenie.
20 V Sf. Eftimie cel Mare.
21 S Sf. cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit; [Sf. m. Agneza].
22 D DUMINICA 32 dR (a lui Zaheu). Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul. G 6; EvÎ 9; Ap 1Tim 4,9-15; Ev Lc 19,1-10.
23 L Sf. m. Clement și Agatanghel.
24 M Sf. cuv. Xenia; [Sf. ep. Francisc de Sales].
25 M Sf. aep. Grigore din Nazianz; Sf. ep. m. Bretanion din Tomis. Se încheie Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
26 J Sf. cuv. Xenofont și familia sa.
27 V Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur.
28 S Sf. cuv. Efrem Sirul; [Sf. Toma de Aquino].
29 D DUMINICA 17 dR (a Cananeencei). Aducerea moaștelor Sf. ep. Ignațiu Teoforul. G 7; EvÎ 10; Ap 2Cor 6,16-7,1; Ev Mt 15,21-28.
30 L SF. TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR; Sf. m. papă Hipolit. EvU Io 10,9-16; Ap Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.
31 M Sf. m. Chir și Ioan, doctori fără plată; [Sf. Ioan Bosco].