Calendar greco-catolic 2019

IANUARIE
1 M TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. SF. VASILE CEL MARE. EvU Io 10,9-16; Ap Col 2,8-12; Ev Lc 2,20-21.40-52. Anul Nou civil. Te Deum.
2 M Înainteserbarea Botezului Domnului. Sf. papă Silvestru. Harți.
3 J Sf. pf. Malahia; Sf. m. Gordiu.
4 V Ajunul Botezului Domnului; Adunarea celor 70 Apostoli; Sf. cuv. Teoctist. Post și ajun.
5 S Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului; Sf. m. Teopempt și Teona; Sf. cuv. Sinclitica.
6 D BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza). EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14.3,4-7; Ev Mt 3,13-17. Sfințirea Mare a apei.
7 L SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL; Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor. EvU 3,2-18; Ap Fap 19,1-8; Ev Io 1,29-34.
8 M Sf. cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. cuv. Domnica.
9 M Sf. m. Polieuct.
10 J Sf. Grigore de Nissa; Sf. cuv. pr. Marcian; Sf. ep. Domețian.
11 V Sf. cuv. Teodosie cel Mare.
12 S Sâmbăta după Botezul Domnului. Sf. m. Tatiana.
13 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. Sf. m. Ermil și Stratonic. G 8; EvÎ 11; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.
14 L Sf. cuv. m. din Sinai și Rait.
15 M Sf. cuv. Pavel din Teba; Sf. cuv. Ioan Colibașul.
16 M Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru.
17 J Sf. cuv. Antonie cel Mare.
18 V Sf. aep. Atanasie și Chiril. Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
19 S Sf. cuv. Macarie Egipteanul; Sf. aep. Arsenie.
20 D DUMINICA 29 dR (a Vindecării celor 10 leproși). Sf. Eftimie cel Mare. G 1; EvÎ 1; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.
21 L Sf. cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit; [Sf. Agneza].
22 M Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul.
23 M Sf. m. Clement și Agatanghel.
24 J Sf. cuv. Xenia; [Sf. Francisc de Sales].
25 V Sf. aep. Grigore din Nazianz; ep. m. Bretanion din Tomis. Se încheie Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
26 S Sf. cuv. Xenofont și familia sa.
27 D DUMINICA 31 dR (a Vindecării orbului din Ierihon). Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur. G 2; EvÎ 2; Ap 1Tim 1,15-17; Ev Lc 18,35-43.
28 L Sf. cuv. Efrem Sirul; [Sf. Toma de Aquino].
29 M Aducerea moaștelor Sf. ep. Ignațiu Teoforul.
30 M SF. TREI IERARHI, VASILE CEL MARE, GRIGORE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR; Sf. m. papă Hipolit. EvU Io 10,9-16; Ap Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.
31 J Sf. m. Chir și Ioan, doctori fără plată; [Sf. Ioan Bosco].