Calendar greco-catolic 2020

IANUARIE
1 M TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Sf. Vasile cel Mare. EvU Io 10,9-16; Ap Col 2,8-12; Ev Lc 2,20-21.40-52. Anul Nou civil. Te Deum. Harți.
2 J Sf. papă Silvestru.
3 V Ajunul Botezului Domnului; Sf. pf. Malahia; Sf. m. Gordiu. Post și ajun.
4 S Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului. Adunarea celor 70 Apostoli; Sf. cuv. Teoctist.
5 D DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI. Sf. m. Teopempt și Teona; Sf. cuv. Sinclitica. G 4;EvÎ 7; Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8.
6 L BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza). EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14. 3,4-7; Ev Mt 3,13-17. Sfințirea Mare a apei.
7 M SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL; Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor. EvU Lc 3,2-18; Ap Fap 19,1-8; Ev Io 1,29-34.
8 M Sf. cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. cuv. Domnica.
9 J Sf. m. Polieuct.
10 V Sf. Grigore de Nissa; Sf. cuv. pr. Marcian; Sf. ep. Domețian.
11 S Sâmbăta după Botezul Domnului. Sf. cuv. Teodosie cel Mare.
12 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. Sf. m. Tatiana. G 5; EvÎ 8; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.
13 L Sf. m. Ermil și Stratonic.
14 M Sf. cuv. m. din Sinai și Rait.
15 M Sf. cuv. Pavel din Teba; Sf. cuv. Ioan Colibașul.
16 J Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru.
17 V Sf. cuv. Antonie cel Mare.
18 S Sf. aep. Atanasie și Chiril. Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
19 D DUMINICA 29 dR (a Vindecării celor 10 leproși). Sf. cuv. Macarie Egipteanul; Sf. aep. Arsenie. G 6; EvÎ 9; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.
20 L Sf. Eftimie cel Mare.
21 M Sf. cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit. [Sf. m. Agneza].
22 M Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul.
23 J Sf. m. Clement și Agatanghel.
24 V Sf. cuv. Xenia. [Sf. ep. Francisc de Sales].
25 S Sf. aep. Grigore din Nazianz; Sf. ep. m. Bretanion din Tomis. Se încheie Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
26 D DUMINICA 32 dR (a lui Zaheu). Sf. cuv. Xenofont și familia sa. G 7; EvÎ 10; Ap 1Tim 4,9-15; Ev Lc 19,1-10.
27 L Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur.
28 M Sf. cuv. Efrem Sirul. [Sf. Toma de Aquino].
29 M Aducerea moaștelor Sf. ep. Ignațiu Teoforul.
30 J SF. TREI IERARHI, VASILE CEL MARE, GRIGORE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR; Sf. m. papă Hipolit. EvU Io 10,9-16; Ap Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.
31 V Sf. m. Chir și Ioan doctori fără plată. [Sf. Ioan Bosco].