Calendar greco-catolic 2020

FEBRUARIE
1 S Sf. m. Trifon.
2 D DUMINICA 17 dR (a Cananeencei). ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI ÎN TEMPLU. G 8; EvÎ 11; Ap 2Cor 6,16-7,1; Ev Mt 15,21-28; Ziua Vieții Consacrate.
3 L Dreptul Simeon și profetesa Ana.
4 M Sf. cuv. Isidor Pelusiotul.
5 M Sf. m. Agata.
6 J Sf. ep. Vucol al Smirnei; Sf. m. Iulian.
7 V Sf. ep. Partenie; Sf. cuv. Luca.
8 S Sf. m. Teodor Stratilat; Sf. pf. Zaharia.
9 D DUMINICA 33 dR (a Vameșului și Fariseului). Sf. m. Nichifor. G 1; EvÎ 1; Ap 2Tim 3,10-15; Ev Lc 18,10-14.
10 L Sf. m. Haralambie. [Sf. Scolastica].
11 M Sf. ep. m. Vlasie. [Prima apariție a Sf. Fecioare la Lourdes – 1858].
12 M Sf. aep. Meletie al Antiohiei. Harți.
13 J Sf. cuv. Martinian.
14 V Sf. cuv. Auxențiu. [Sf. Chiril și Metodiu – patronii Europei]. Harți.
15 S Sf. ap. Onisim.
16 D DUMINICA 34 dR (a Fiului risipitor). Sf. m. Pamfil și cei împreună cu el. G 2; EvÎ 2; Ap 1Cor 6,12-20; Ev Lc 15,11-32.
17 L Sf. m. Teodor Tiron.
18 M Sf. papă Leon.
19 M Sf. ap. Arhip, Filimon și Apfia.
20 J Sf. ep. Leon al Cataniei.
21 V Sf. cuv. Timotei; Sf. Eustatie al Antiochiei.
22 S Aflarea moaștelor m. din Eughenion. Pomenirea tuturor morților.
23 D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE (a Înfricoșătoarei Judecăți). Sf. ep. m. Policarp al Smirnei. G 3; EvÎ 3; Ap 1Cor 8,8-9,2; Ev Mt 25,31-46.
24 L Întâia și a doua găsire a capului Sf. Ioan Botezătorul.
25 M Sf. aep. Tarasie al Constantinopolului.
26 M Sf. ep. Porfirie al Gazei. Harți lactate.
27 J Sf. cuv. Procopie Decapolitul.
28 V Sf. cuv. m. Vasile. Harți lactate.
29 S Sf. cuv. Casian Romanul. Pomenirea tuturor cuvioșilor sihaștri și călugări.