Calendar greco-catolic 2023

IANUARIE
1 D DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI; TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS; SF. VASILE CEL MARE. G 4; EvÎ 7; Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8 (ale Duminicii); Ap Col 2,8-12; Ev Lc 2, 20-21.40-52 (ale Sărbătorii). Anul Nou Civil. Te Deum.
2 L Sf. papă Silvestru.
3 M Sf. pf. Malahia; Sf. m. Gordie.
4 M Adunarea celor 70 Apostoli. Sf. cuv. Teoctist din Sicilia.
5 J Ajunul Botezului Domnului. Sf. m. Teopempt și Teona; Sf. cuv Sinclitica. Post și ajun.
6 V BOTEZUL DOMNULUI ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU ISUS HRISTOS ÎN IORDAN (Boboteaza). EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14.3,4-7; Ev Mt 3,13-17. Sfințirea Mare a apei.
7 S SF. PF. IOAN ÎNAINTEMERGĂTORUL ȘI BOTEZĂTORUL DOMNULUI. Sf. Nichita de Remesiana, ap. Românilor. Sâmbăta după Botezul Domnului. EvU Lc 3,2-18; Ap Fap 19,1-8; Ev In 1,29-34 (ale Sărbătorii); Ap Ef 6,10-17; Ev Mt 4,1-11 (ale Sâmbetei).
8 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. Sf. cuv. Gheorghe de la Hozeva; Sf. cuv. Domnica. G 5; EvÎ 8; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.
9 L Sf. m. Polieuct.
10 M Sf. Grigore de Nissa; Sf. cuv. pr. Marcian; Sf. cuv. ep. Dometian.
11 M Sf. cuv. Teodosie cel Mare.
12 J Sf. m. Tatiana.
13 V Sf. m. Ermil și Stratonic.
14 S Sf. cuv. m. uciși în Sinai și în Rait.
15 D DUMINICA 29 dR (Vindecarea celor zece leproși). Sf. cuv. Pavel Tebeul; Sf. Ioan Colibașul. G 6; EvÎ 9; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.
16 L Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru.
17 M Sf. cuv. Antonie cel Mare.
18 M Sf. aep. Atanasie și Chiril ai Alexandriei. Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
19 J Sf. cuv. Macarie Egipteanul; Sf. aep. Arsenie de la Cercira.
20 V Sf. cuv. Eftimie cel Mare.
21 S Sf. cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit. [Sf. m. Agnesa].
22 D DUMINICA 32 dR (Zaheu vameșul). Sf. ap. Timotei; Sf. cuv. m. Anastasie Persanul. G 7; EvÎ 10; Ap 1Tim 4,9-15; Ev Lc 19,1-10.
23 L Sf. m. Clement din Ancira; Sf. m. Agatanghel.
24 M Sf. cuv. Xenia. [Sf. ep. Francisc de Sales].
25 M Sf. aep. Grigore din Nazianz. Încheierea Octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
26 J Sf. cuv. Xenofon și familia sa.
27 V Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur.
28 S Sf. cuv. Efrem Sirul. [Sf. Toma de Aquino].
29 D DUMINICA 17 dR (Femeia cananeancă). Aducerea moaștelor Sf. Ignațiu Teoforul. G 8; EvÎ 11; Ap 2Cor 6,16-18.7,1; Ev Mt 15,21-28.
30 L SFINȚII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR. Sf. m. papă Hipolit. EvU In 10,9-16; Ap Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.
31 M Sf. m. Chir și Ioan, doctori fără plată. [Sf. Ioan Bosco].