Calendar greco-catolic 2024

IANUARIE
1 L TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS; SF. VASILE CEL MARE. Ap Col 2,8-12; Ev Lc 2,20-21.40-52 (ale Sărbătorii); Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8 (ale Duminicii dinaintea Botezului Domnului). Te Deum de Anul Nou.
2 M Sf. papă Silvestru; Înainteserbarea Botezului Domnului.
3 M Sf. pf. Malahia; Sf. m. Gordie. Harți.
4 J Adunarea celor 70 Apostoli; Sf. cuv. Teoctist din Sicilia.
5 V Sf. m. Teopempt și Teona; Sf. cuv. Sinclitica. Ajunul Botezului Domnului. Post și ajun.
6 S BOTEZUL DOMNULUI ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU ISUS HRISTOS ÎN IORDAN (Boboteaza). EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14;3,4-7; Ev Mt 3,13-17. Sfințirea cea mare a apei.
7 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. SF. PF. IOAN ÎNAINTEMERGĂTORUL ȘI BOTEZĂTORUL DOMNULUI. Sf. Nichita de Remesiana, ap. Românilor. G 6; EvÎ 9; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17. (ale Duminicii); Ap Fap 19,1-8; Ev In 1,29-34 (ale Sfântului).
8 L Sf. cuv. Gheorghe de la Hozeva; Sf. cuv. Domnica.
9 M Sf. m. Polieuct.
10 M Sf. Grigore de Nissa; Sf. cuv. pr. Marcian; Sf. cuv. ep. Domețian.
11 J Sf. cuv. Teodosie cel Mare.
12 V Sf. m. Tatiana.
13 S Sf. m. Ermil și Stratonic; [Sf. ep. Ilarie de Poitiers].
14 D DUMINICA 29 dR (Vindecarea celor zece leproși). Sf. cuv. m. uciși în Sinai și în Rait; G 7; EvÎ 10; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.
15 L Sf. cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul.
16 M Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru.
17 M Sf. cuv. Antonie cel Mare.
18 J Sf. Atanasie și Chiril ai Alexandriei. Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
19 V Sf. cuv. Macarie Egipteanul; Sf. aep. Arsenie de la Cercira.
20 S Sf. cuv. Eftimie cel Mare.
21 D DUMINICA 31 dR (Vindecarea Orbului din Ierihon). Sf. cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit; [Sf. m. Agneza]. G8; EvÎ 11; Ap 1Tim 1,15-17; Ev Lc 18,35-43.
22 L Sf. ap. Timotei; Sf. cuv. m. Anastasie Persanul.
23 M Sf. m. Clement din Ancira; Sf. m. Agatanghel.
24 M Sf. cuv. Xenia; [Sf. Francisc de Sales].
25 J Sf. aep. Grigore din Nazianz; Sf. m. Bretanion al Tomisului. Încheierea Octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
26 V Sf. cuv. Xenofon și familia sa.
27 S Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur.
28 D DUMINICA 32 dR (Zaheu vameșul). Sf. cuv. Efrem Sirul; [Sf. Toma de Aquino]. G 1; EvÎ 1; Ap 1Tim 4,9-15; Ev Lc 19,1-10.
29 L Aducerea moaștelor Sf. Ignațiu Teoforul.
30 M SFINȚII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR. Sf. m. papă Hipolit. EvU In 10,9-16; Ap Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.
31 M Sf. m. Chir și Ioan, doctori fără plată; [Sf. Ioan Bosco].