Calendar greco-catolic 2024

NOIEMBRIE
1 V Sf. Cosma și Damian, doctori fără plată.
2 S Sf. m. Achindin, Pegasie, Aftonie, Elpidifor și Anempodist.
3 D DUMINICA 22 dR (Pilda bogatului nemilos și a săracului Lazăr). Sf. m. Acepsima, Sf. m. Aitala și Iosif. G 2; EvÎ 8; Ap Gal 6,11-18; Ev Lc 16,19-31.
4 L Sf. cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. ep. m. Nicandru; Sf. pr. m. Ermeu; [Sf. Carol Boromeu].
5 M Sf. Galaction și Epistimia.
6 M Sf. Pavel Mărturisitorul al Constantinopolului.
7 J Sf. m. 33 din Melitina; Sf. cuv. Lazăr Taumaturgul.
8 V SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL, GAVRIL ȘI TOATE CETELE PUTERILOR CEREȘTI. EvU Mt 13,24-30.36-43; Ap Evr 2,2-10; Ev Lc 10,16-21.
9 S Sf. m. Onisifor și Porfirie; Sf. cuv. Matroana și Teoctista din Lesbos.
10 D DUMINICA 25 dR (Pilda Samarineanului milostiv). Sf. ap. Olimpas, Rodion, Sosipatru, Tertiu, Erast, Cuartus, din cei 70; Sf. m. Orest. G 3; EvÎ 9; Ap Ef 4,1-7; Ev Lc 10,25-37. Colecta în favoarea Asociației „Caritas”.
11 L Sf. m. Mina, Victor, Vichentie, Ștefanida; Sf. cuv. Teodor Studitul.
12 M Sf. aep. Ioan Milostivul al Alexandriei; Sf. cuv. Nil Sinaitul; Sf. aep. m. Iosafat.
13 M Sf. aep. Ioan Gură de Aur al Constantinopolului.
14 J Sf. ap. Filip.
15 V Sf. m. Gurie, Samona și Aviv. Începe Postul Nașterii Domnului. Post.
16 S Sf. ap. și ev. Matei.
17 D DUMINICA 26 dR (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina). Sf. ep. Grigorie al Neocezareei. G 4; EvÎ 10; Ap Ef 5,8-19; Ev Lc 12,16-21.
18 L Sf. m. Platon și Roman.
19 M Sf. pf. Avdie; Sf. m. Varlaam.
20 M Sf. cuv. Grigore Decapolitul; Sf. aep. Proclu al Constantinopolului; Sf. m. Dasius din Durostorum.
21 J INTRAREA ÎN TEMPLU A MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Evr 9,1-7; Ev Lc 10,38-42;11,27-28.
22 V Sf. ap. Filimon, Arhip, Apfia și Onisim; Sf. m. Cecilia; Sf. m. Valerian și Tiburțiu.
23 S Sf. ep. Amfilohiu din Iconiu și Grigorie al Agrigentului.
24 D DUMINICA 30 dR (Păzirea poruncilor. Dregătorul bogat). Sf. papă m. Clement; Sf. Petru al Alexandriei. G 5; EvÎ 11; Ap Col 3,12-16; Ev Lc 18,18-27.
25 L Sf. m. Ecaterina din Sinai; Sf. m. Mercurie.
26 M Sf. cuv. Alipie Stâlpnicul; Sf. Nicon Metanoitul.
27 M Sf. m. Iacob Persul.
28 J Sf. cuv. Ștefan cel Nou; Sf. m. Irinarh; [Sf. Caterina Labouré].
29 V Sf. m. Paramon, Filumen și Valerian.
30 S Sf. ap. Andrei.