Calendar greco-catolic 2024

MARTIE
1 V Sf. m. Eudochia. Harți.
2 S Sf. ep. m. Teodot al Cirenei.
3 D DUMINICA 34 dR. (Fiul risipitor). Sf. m. Eutropiu, Cleonic și Vasilisc. G 6; EvÎ 6; Ap 1Cor 6,12-20; Ev Lc 15,11-32.
4 L Sf. cuv. Gherasim de la Iordan.
5 M Sf. cuv. m. Conon.
6 M Cei 42 m. din Amoreea.
7 J Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eteriu și Elpidiu din Cherson.
8 V Sf. ep. Teofilact al Nicomediei.
9 S Sf. 40 m. din lacul Sebaste. Pomenirea tuturor morților.
10 D DUMINICA 35 dR (Înfricoșătoarea judecată; lăsatul sec de carne). Sf. m. Cuadrat, Ciprian și Dionisie. G 7; EvÎ 7; Ap 1Cor 8,8-13;9,1-2; Ev Mt 25,31-46.
11 L Sf. aep. Sofronie al Ierusalimului.
12 M Sf. cuv. Teofan; Sf. papă Grigore Dialogul.
13 M Aducerea moaștelor Sf. aep. Nichifor al Constantinopolului. Harți lactate.
14 J Sf. cuv. Benedict, patronul Europei; Sf. pr. m. Alexandru.
15 V Sf. m. Agapiu și cei împreună cu el. Harți lactate.
16 S Sf. m. Sabin Egipteanul. Pomenirea tuturor cuvioșilor sihaștri și călugări.
17 D DUMINICA 36 dR (Izgonirea lui Adam din rai; lăsatul sec de brânză). Sf. cuv. Alexie Omul lui Dumnezeu. G 8; EvÎ 8; Ap Rom 13,11-14;14,1-4; Ev Mt 6,14-21.
18 L Sf. aep. Chiril al Ierusalimului. Începe Postul Mare. Post și ajun.
19 M Sf. m. Hrisant și Daria; [Sf. Iosif, patronul Bisericii Universale].
20 M Sf. cuv. m. uciși în Mănăstirea Sf. Sava.
21 J Sf. cuv. ep. Iacob Mărturisitorul.
22 V Sf. pr. m. Vasile din Ancira.
23 S Sf. cuv. m. Nicon și cei 199 învățăcei ai lui. Pomenirea morților.
24 D DUMINICA 1 DIN POST (Dreapta Credință; chemarea la apostolat). Sf. cuv. Zaharia. G 1; EvÎ 9; Ap Evr 11,24-26.32-40; Ev In 1,43-51.
25 L BUNAVESTIRE. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Evr 2,11-18; Ev Lc 1,24-38. Dezlegare la pește.
26 M Serbarea Sf. Arhanghel Gavril.
27 M Sf. cuv. m. Matrona din Tesalonic.
28 J Sf. cuv. Ștefan Taumaturgul și Ilarion cel Nou.
29 V Sf. m. Marcu al Aretusei, diac. Chiril și cei împreună cu ei.
30 S Sf. cuv. Ioan Scărarul. Pomenirea morților.
31 D DUMINICA 2 DIN POST (Vindecarea slăbănogului din Capernaum; Sf. Grigorie Palama). Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei. G 2; EvÎ 10; Ap Evr 1,10-14;2,1-3; Ev Mc 2,1-12.