Doi la sută pentru Catholica!

Legislaţia românească permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală (asociaţie sau fundaţie). Cum din 2010 s-a constituit Asociaţia Catholica, ce vizează asigurarea unui cadru legal pentru situl Catholica.ro (şi altele din familie – Magisteriu.ro, Credinta-Catolica.ro, Cateheza.ro, DeiVerbum.ro, Spovada.ro…), puteţi opta ca aceşti 2% să fie direcţionaţi spre noi.

Paşi

  1. Descărcaţi fişierul PDF cu formularul 230 dând click pe meniul cu trei puncte de mai sus, alegând apoi opţiunea Download. Sau de aici sau îl generați de aici. Tipăriţi fişierul PDF tocmai descărcat – doar prima pagină, restul sunt instrucţiuni. (Alternativă: click direct pe butonul imprimantă din aceeaşi bară.)
  2. Datele Asociaţiei sunt precompletate (chiar dacă mai sus nu se vede complet). Trebuie doar să completaţi cu majuscule secţiunea I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI, apoi jos să vă semnaţi şi să puneţi data (când aţi semnat).
  3. Formularul trebuie depus sau trimis prin poştă la registratura organului fiscal de care aparţineţi (Administraţia Finanţelor Publice). Data limită este 15 martie 2018. Dacă preferaţi prin poştă, căutaţi de aici adresele fizice după localitatea Dvs de domiciliu.

Observaţie: formularul 230 se foloseşte doar dacă în anul 2018 aţi avut venituri exclusiv din salariu. Dacă aţi avut venituri şi din alte surse se foloseşte formularul 200.

Dacă folosiţi un formular care nu este pre-completat, iată datele:

Denumire entitate non-profit: Asociaţia Catholica
Cod de identificare fiscală al entităţii non-profit: 26817360
Cont bancar IBAN: RO15 BREL 0002 0011 8151 0100