Sugeraţi o ştire sau un anunţ

Puteţi propune o ştire sau un anunţ care să apară pe Catholica.ro. Dacă textul va fi publicat depinde de calitatea şi relevanţa lui, după decizia editorului. Citiţi după acest formular câteva sfaturi ce ar putea mări şansele ca textul să fie publicat.

[contact-form 2 „Sugerati”]

 

Important:

  • Nu publicaţi anunţuri personale (nici caritabile, nici de altă natură). Acestea vor fi complet ignorate.
  • Anunţurile, prin însăşi numele lor, trebuie să privească evenimente viitoare (sfinţire de biserică, hirotonire de preot, pelerinaj, lansare de carte, orice alt eveniment relevant pentru publicul nostru). Un anunţ poate deveni ştire doar dacă include suficientă informaţie şi este de larg interes. Altfel, va apărea doar ca anunţ.
  • O ştire priveşte un eveniment trecut sau în desfăşurare. Textul trebuie să fie semnat. Dacă este de pe web furnizaţi adresa originală. Dacă este scris de altcineva şi Dvs doar îl transmiteţi, cu acordul autorului, notaţi cele de cuviinţă în formularul de mai sus.
  • De preferat ştirea să fie redactată cu diacritice. Nu este însă obligatoriu. Limba trebuie să fie îngrijită. Textele scrise EXCLUSIV CU LITERE MARI şi cu multe greşeli vor fi ignorate imediat, considerându-se că cine le-a trimis nu a pus prea mare preţ pe propunere. O ştire trebuie să aibă minim 1800-2000 de caractere, cu spaţii cu tot. Puţin sub această limită se acceptă, probabil, dar peste limită este mai bine. Textele ultra-lungi vor fi de asemenea ignorate.
  • Ştirea sugerată trebuie să se potrivească profilului acestui sit. Trebuie să fie deci de natură religioasă (se admit excepţiile gen social/bioetică). Dacă citiţi Catholica.ro ştiţi deja ce ştire se potriveşte profilului sau nu.