Ziua liturgică

Ziua de 16 septembrie 2021 în calendarul liturgic.
Vedeţi şi ziua de ieri sau de mâine. Informaţii preluate via Ercis.ro pentru partea latină.

Pentru ritul latin

Ss. Corneliu, pp. m. şi Ciprian, ep. m. **; Ludmila, m.
1Tim 4,12-16; Ps 110; Lc 7,36-50
Ai grijă de tine şi de învăţătură, căci, făcând astfel, te vei mântui şi pe tine, şi pe cei care te ascultă!
Mari sunt, Doamne, lucrările tale! (Aleluia.)
I s-au iertat păcatele ei cele multe, pentru că a iubit mult.

LECTURA I
Ai grijă de tine şi de învăţătură, căci, făcând astfel, te vei mântui şi pe tine, şi pe cei care te ascultă!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 4,12-16
Preaiubitule, nimeni să nu dispreţuiască tinereţea ta, ci să devii un model pentru toţi cei care cred: în cuvânt, în purtare, în iubire, în credinţă, în nevinovăţie! 13 Până când voi veni, acordă atenţie lecturilor, predicii şi învăţăturii! 14 Nu neglija darul care este în tine şi care ţi-a fost dat prin profeţie împreună cu impunerea mâinilor prezbiterilor. 15 Meditează aceste lucruri, stăruie în ele, pentru ca propăşirea ta să fie cunoscută tuturor! 16 Ai grijă de tine şi de învăţătură, stăruie în acestea, căci, făcând astfel, te vei mântui şi pe tine, şi pe cei care te ascultă!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 110(111),7-8.9.10 (R.: 2a)
R.: Mari sunt, Doamne, lucrările tale!
sau:
Aleluia.

7 Lucrările mâinilor lui sunt adevăr şi judecată,
toate orânduirile lui sunt neschimbătoare,
8 statornicite pentru veci de veci,
făcute în adevăr şi dreptate. R.

9 El trimite poporului său răscumpărarea,
stabileşte pe veci alianţa sa.
Sfânt şi înfricoşător este numele lui. R.

10 Frica de Domnul este începutul înţelepciunii:
ea dă pricepere tuturor acelora care o trăiesc.
Lauda lui rămâne pentru totdeauna. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 11,28
(Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA
I s-au iertat păcatele ei cele multe, pentru că a iubit mult.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,36-50
În acel timp, unul dintre farisei l-a invitat să mănânce la el. Intrând în casa fariseului, Isus s-a aşezat la masă. 37 Şi, iată, era în cetate o femeie păcătoasă! Aflând că el era în casa fariseului, a adus un vas din alabastru plin cu miresme. 38 Plângând, stătea în spate, la picioarele lui. A început să-i ude picioarele cu
lacrimi, le ştergea cu părul capului ei, îi săruta picioarele şi le ungea cu miresme. 39 Văzând aceasta, fariseul care îl chemase îşi spunea în sine: "Dacă acesta ar fi fost profet, ar fi ştiut cine şi ce fel de femeie este aceasta care îl atinge, căci este o păcătoasă". 40 Răspunzând, Isus i-a zis: "Simon, am să-ţi spun ceva". Iar el a zis: "Spune, Învăţătorule!" 41 "Un creditor avea doi debitori. Unul îi datora cinci sute de dinari, iar celălalt cincizeci. 42 Neavând ei cum să dea înapoi, stăpânul i-a iertat pe amândoi. Deci care dintre ei îl va iubi mai mult?" 43 Răspunzând, Simon i-a zis: "Cred că cel căruia i s-a iertat mai mult". El i-a zis: "Ai
judecat corect". 44 Atunci, întorcându-se către femeie, i-a spus lui Simon: "Vezi femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi tu nu mi-ai turnat apă pe picioare; ea însă mi-a udat picioarele cu lacrimi şi mi le-a şters cu părul ei. 45 Sărut nu mi-ai dat; ea însă, de când a intrat, nu a încetat să-mi sărute picioarele. 46 Tu
nu mi-ai uns capul cu untdelemn, ea însă mi-a uns picioarele cu miresme. 47 De aceea, îţi spun: i s-au iertat păcatele ei cele multe, pentru că a iubit mult; însă cui i se iartă puţin, iubeşte puţin". 48 Apoi a spus către ea: "Păcatele ţi-au fost iertate". 49 Cei care erau cu el la masă au început să spună în sine:
"Cine este acesta care iartă şi păcatele?" 50 Însă el a zis femeii: "Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace!"

Cuvântul Domnului

Pentru ritul bizantin

Sf. m. Eufemia (†304).
2Cor 10,7-18; Mc 3,28-35.

2Cor 10,7-18: Judecați lucrurile așa cum se arată: dacă cineva are încredere în sine că este al lui Hristos, să gândească iarăși de la sine aceasta, că precum este el al lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar de mă voi lăuda, ceva mai mult, cu puterea noastră, pe care ne-a dat-o Domnul spre zidirea, iar nu spre dărâmarea voastră, nu mă voi rușina, Ca să nu par că v-aș înfricoșa prin scrisori. Că scrisorile lui, zic ei, sunt grele și tari, dar înfățișarea trupului este slabă și cuvântul lui este disprețuit. Cel ce vorbește astfel să-și dea seama că așa cum suntem cu cuvântul prin scrisori, când nu suntem de față, tot așa suntem și cu fapta, când suntem de față. Căci nu îndrăznim să ne numărăm sau să ne asemănăm cu unii care se laudă singuri; dar aceia, măsurându-se și asemănându-se pe ei cu ei înșiși, nu au pricepere. Iar noi nu ne vom lăuda fără măsură, ci după măsura dreptarului cu care ne-a măsurat nouă Dumnezeu, ca să ajungem și până la voi. Căci nu ne întindem peste măsură, ca și cum n-am fi ajuns la voi, căci am și ajuns cu Evanghelia lui Hristos până la voi. Nu ne lăudăm peste măsură cu ostenelile altora, ci avem nădejde că, tot crescând credința voastră, ne vom mări în voi cu prisosință, după măsura noastră, Ca să propovăduim Evanghelia și în ținuturile de dincolo de voi, dar fără să ne lăudăm cu măsură străină, în cele de-a gata. Iar cel ce se laudă, în Domnul să se laude. Pentru că nu cel ce se laudă singur este dovedit bun, ci acela pe care Domnul îl laudă.

Mc 3,28-35: Adevărat grăiesc vouă că toate vor fi iertate fiilor oamenilor, păcatele și hulele câte vor fi hulit; Dar cine va huli împotriva Spiritului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de osânda veșnică. Pentru că ziceau: Are spirit necurat. Și au venit mama Lui și frații Lui și, stând afară, au trimis la El ca sn-L cheme. Iar mulțimea ședea împrejurul Lui. Și I-au zis unii: Iată mama Ta și frații Tăi și surorile Tale sunt afară. Te caută. Și, răspunzând lor, le-a zis: Cine este mama Mea și frații Mei? Și privind pe cei ce ședeau în jurul Lui, a zis: Iată mama Mea și frații Mei. Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu și sora Mea și mama Mea.