Ziua liturgică

Ziua de 18 martie 2023 în calendarul liturgic.
Vedeţi şi ziua de ieri sau de mâine. Informaţii preluate via Ercis.ro pentru partea latină.

Pentru ritul latin

Sf. Ciril din Ierusalim, ep. înv. *
Os 6,1-6; Ps 50; Lc 18,9-14;
Îndurarea îmi place, nu jertfa.
Îndurare vreau, şi nu jertfă!
Vă spun că a coborât la casa lui îndreptăţit vameşul, nu fariseul.

LECTURA I
Îndurarea îmi place, nu jertfa.
Citire din cartea profetului Osea 6,1-6
Veniţi, să ne întoarcem la Domnul! Căci el ne-a sfâşiat, şi el ne va vindeca, el ne-a lovit, şi el ne va lega. 2 Ne va face să trăim după două zile şi, a treia zi, ne va ridica şi ne va face să fim în faţa lui. 3 Să-l cunoaştem, să urmărim să-l cunoaştem pe Domnul! Ca revărsatul zorilor, sigură este ieşirea lui: va veni ca ploaia timpurie la noi şi ca ploaia târzie care udă pământul. 4 Ce să-ţi fac, Efraim? Ce să-ţi fac, Iuda? Îndurarea voastră este ca norul de dimineaţă, ca roua care trece repede. 5 De aceea, îi voi lovi prin profeţi, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele şi judecata ta va ieşi ca lumina. 6 Căci îndurarea îmi place, nu jertfa, şi cunoaşterea lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 50(51),3-4.18-19.20-21 (R.: cf. Os 6,6)
R.: Îndurare vreau, şi nu jertfă!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,
şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea!
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.

18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute
şi, chiar dacă ţi-aş aduce,
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui! R.

20 În bunătatea ta, Doamne, fă bine Sionului
şi reclădeşte zidurile Ierusalimului!
21 Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de dreptate,
arderile de tot şi ofrandele;
atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Ps 94(95),8ab
Astăzi nu vă împietriţi inimile voastre, ci ascultaţi glasul Domnului!

EVANGHELIA
Vă spun că a coborât la casa lui îndreptăţit vameşul, nu fariseul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 18,9-14
În acel timp, Isus a spus această parabolă unora care se credeau în sine drepţi şi-i dispreţuiau pe alţii: 10 "Doi oameni au urcat la templu ca să se roage: unul era fariseu, iar celălalt, vameş. 11 Fariseul, stând în picioare, se ruga în sine astfel: «Dumnezeule, îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni: hrăpăreţi, nedrepţi, adulteri, sau chiar ca vameşul acesta. 12 Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din ceea ce câştig». 13 Vameşul, în schimb, stând departe, nici măcar nu îndrăznea să-şi ridice ochii spre cer. Îşi bătea pieptul, zicând: «Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul!» 14 Vă spun că a coborât la casa lui îndreptăţit mai degrabă acesta decât celălalt; căci oricine se înalţă pe sine va fi umilit, iar cel care se umileşte va fi înălţat".

Cuvântul Domnului

Pentru ritul bizantin

Sf. aep. Chiril al Ierusalimului († 386).
Ap Evr 10,32-38; Ev Mc 2,14-17. Pomenirea morților: Ap 1Tes 4,13-17; Ev In 5,24-30.

Evr 10,32-38: Aduceți-vă, dar, aminte mai întâi de zilele în care, după ce ați fost luminați, ați răbdat luptă grea de suferințe, Parte făcându-vă priveliște cu ocările și cu necazurile îndurate, parte suferind împreună cu cei ce treceau prin unele ca acestea, Căci ați avut milă de cei închiși, iar răpirea averilor voastre ați primit-o cu bucurie, bine știind că voi aveți o mai bună și statornică avere. Nu lepădați dar încrederea voastră, care are mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca, făcând voia lui Dumnezeu, să dobândiți făgăduința. "Căci mai este puțin timp, prea puțin, și Cel ce e să vină, va veni și nu va întârzia; Iar dreptul din credință va fi viu; și de se va îndoi cineva, nu va binevoi sufletul Meu întru el".

Mc 2,14-17: Și trecând, a văzut pe Levi al lui Alfeu, șezând la vamă, și i-a zis: Urmează-Mi! Iar el, sculându-se, I-a urmat. Și când ședea El în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși ședeau la masă cu Isus și cu ucenicii Lui. Că erau mulți și-I urmau. Iar cărturarii și fariseii, văzându-L că mănâncă împreună cu vameșii și păcătoșii, ziceau către ucenicii Lui: De ce mănâncă și bea Învățătorul vostru cu vameșii și păcătoșii? Dar, auzind, Isus le-a zis: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe cei drepți ci pe păcătoși la pocăință.