Ziua liturgică

Ziua de 26 noiembrie 2022 în calendarul liturgic.
Vedeţi şi ziua de ieri sau de mâine. Informaţii preluate via Ercis.ro pentru partea latină.

Pentru ritul latin

Ss. Siriciu, pp.; Leonard, pr.
Ap 22,1-7; Ps 94; Lc 21,34-36
Nu va mai fi noapte acolo, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina.
Marana tha! Vino, Doamne Isuse!
Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să puteţi să fiţi în stare să fugiţi de toate cele ce se vor întâmpla!

LECTURA I
Nu va mai fi noapte acolo, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 22,1-7
Îngerul mi-a arătat mie, Ioan, un râu cu apa vieţii, strălucitor ca cristalul, care ieşea din tronul lui Dumnezeu şi al mielului. 2 În mijlocul pieţei cetăţii, de o parte şi de alta a râului, creşte pomul vieţii, care aduce douăsprezece roade: în fiecare lună îşi dădea rodul său, iar frunzele copacului erau pentru vindecarea neamurilor. 3 Şi nu va mai fi niciun blestem. Tronul lui Dumnezeu şi al mielului va fi în cetate şi servitorii săi îi vor aduce cult. 4 Ei vor vedea faţa lui, iar numele său va fi pe frunţile lor. 5 Nu va mai fi noapte acolo şi nu vor mai avea nevoie nici de lumina candelei, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina, iar ei vor domni în vecii vecilor. 6 Şi mi-a zis: "Acestea sunt cuvinte adevărate şi vrednice de crezare, iar Domnul Dumnezeul duhurilor profeţilor l-a trimis pe îngerul său ca să le arate slujitorilor săi ceea ce trebuie să se întâmple în curând. 7 Şi, iată, eu vin curând! Fericit cel care păstrează cuvintele profeţiei cărţii acesteia!"

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 94(95),1-2.3-5.6-7 (R.: 1Cor 16,22b; Ap 22,20b)
R.: Marana tha! Vino, Doamne Isuse!

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim! R.

3 Căci mare Dumnezeu este Domnul
şi mare împărat peste toţi zeii;
4 în mâna lui sunt adâncurile pământului
şi ale lui sunt înălţimile munţilor;
5 a lui este marea, căci el a făcut-o,
şi mâinile lui au plăsmuit uscatul. R.

6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui
şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
7 căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,
turma pe care mâna lui o călăuzeşte! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 21,36ac
(Aleluia) Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă, ca să staţi în picioare în faţa Fiului Omului! (Aleluia)

EVANGHELIA
Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să puteţi să fiţi în stare să fugiţi de toate cele ce se vor întâmpla!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,34-36
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: "Aveţi grijă de voi înşivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neaşteptate, 35 ca un laţ! Căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe faţa întregului pământ. 36 Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă, ca să fiţi în stare să fugiţi de toate cele ce se vor întâmpla şi să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!"

Cuvântul Domnului

Pentru ritul bizantin

Sf. cuv. Alipie Stâlpnicul (sec. VII); Sf. Nicon Metanoitul (sec. X).
Gal 5,22-6,2; Lc 10,19-21.

Gal 5,22-6,2: Iar roada Spiritului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, Blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Spiritul, în Spiritul să și umblăm. Să nu fim iubitori de mărire deșartă, supărându-ne unii pe alții și pizmuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei spirituale îndreptați-l, pe unul ca acesta cu spiritul blândeții, luând seama la tine însuți, ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos.

Lc 10,19-21: Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii, și peste toată puterea vrăjmașului, și nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucurați de aceasta, că spiritele vi se pleacă, ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în ceruri. În acesta ceas, El S-a bucurat în Spiritul Sfânt și a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Așa, Părinte, căci așa a fost înaintea Ta, bunăvoința Ta.