Calendar greco-catolic 2018

IANUARIE
1 L TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. SF. VASILE CEL MARE. EvU Io 10,9-16; lecturile sărb.: Ap Col 2,8-12; Ev Lc 2,20-21.40-52; lecturile Duminicii dinaintea Botezului Domnului: Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8. Anul Nou civil. Te Deum.
2 M Sf. papă Silvestru.
3 M Sf. pf. Malahia; Sf. m. Gordiu.
4 J Adunarea celor 70 Apostoli. Sf. cuv. Teoctist.
5 V Ajunul Botezului Domnului. Sf. m. Teopempt și Teona; Sf. cuv. Sinclitica. Post și ajun.
6 S BOTEZUL DOMNULUI (BOBOTEAZA). EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14.3,4-7; Ev Mt 3,13-17.
7 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL; Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor. G 6; EvÎ 9; Ap Ef 4,7-13 și Fap 19,1-8; Ev Mt 4,12-17 și Io 1,29-34.
8 L Sf. cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. cuv. Domnica.
9 M Sf. m. Polieuct.
10 M Sf. Grigore de Nissa; Sf. cuv. pr. Marcian; Sf. ep. Domețian. Harți.
11 J Sf. cuv. Teodosie cel Mare.
12 V Sf. m. Tatiana. Harți.
13 S Sf. m. Ermil și Stratonic.
14 D DUMINICA 29 dR (a Vindecării celor 10 leproși). Sf. cuv. m. din Sinai și Rait. G 7; EvÎ 10; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.
15 L Sf. cuv. Pavel din Teba; Sf. cuv. Ioan Colibașul.
16 M Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru.
17 M Sf. cuv. Antonie cel Mare.
18 J Sf. aep. Atanasie și Chiril. Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
19 V Sf. cuv. Macarie Egipteanul; Sf. aep. Arsenie.
20 S Sf. Eftimie cel Mare.
21 D DUMINICA 32 dR (a lui Zaheu). Sf. cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit; [Sf. Agneza]. G 8; EvÎ 11; Ap 1Tim 4,9-15; Ev Lc 19,1-10.
22 L Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul.
23 M Sf. m. Clement și Agatanghel.
24 M Sf. cuv. Xenia; [Sf. Francisc de Sales].
25 J Sf. aep. Grigore din Nazianz; Sf. ep. m. Bretanion din Tomis. Se încheie Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
26 V Sf. cuv. Xenofont și familia sa.
27 S Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur.
28 D DUMINICA 33 dR (a Vameșului și fariseului). Sf. cuv. Efrem Sirul; [Sf. Toma de Aquino]. G 1; EvÎ 1. Ap 2Tim 3,10-15; Ev Lc 18,10-14.
29 L Aducerea moaștelor Sf. ep. Ignațiu Teoforul.
30 M SF. TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR; Sf. m. papă Hipolit. EvU Io 10,9-16; Ap Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.
31 M Sf. m. Chir și Ioan, doctori fără plată; [Sf. Ioan Bosco]. Harți.