Ziua liturgică

Ziua de 19 ianuarie 2020 în calendarul liturgic.
Vedeţi şi ziua de ieri sau de mâine. Informaţii preluate via Ercis.ro pentru partea latină.

Pentru ritul latin

† DUMINICA a 2-a de peste an; Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Is 49,3.5-6; Ps 39; 1Cor 1,1-3; In 1,29-34
Voi face din tine lumina popoarelor, ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului.
Iată, vin, Doamne, ca să fac voinţa ta!
Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!
Iată-l pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

LECTURA I
Voi face din tine lumina popoarelor, ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului.
Citire din cartea profetului Isaia 49,3.5-6
Domnul mi-a spus: "Tu eşti slujitorul meu, Israel; în tine mă voi glorifica". 5 Acum, aşa vorbeşte Domnul, cel care m-a plăsmuit în sânul mamei ca să fiu slujitorul lui, ca să-l întorc pe Iacob şi să-l adun pe Israel. De aceea am fost preţuit în ochii Domnului şi Dumnezeul meu este puterea mea. 6 El zice: "Este puţin să fii slujitorul meu, ca să ridici triburile lui Iacob şi să-i aduci înapoi pe cei rămaşi ai lui Israel. Te-am pus lumină pentru popoare, ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 39(40),2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a)
R.: Iată, vin, Doamne, ca să fac voinţa ta!

2 Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
iar el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.
4ab El a pus în gura mea un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

7 Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.
8a Atunci, am zis: "Iată, vin!" R.

8b În sulul cărţii este scris despre mine,
9 ca să fac voinţa ta.
Dumnezeul meu, aceasta o doresc.
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

10 Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele,
tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

LECTURA A II-A
Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,1-3
Eu, Paul, chemat să fie apostol al lui Cristos Isus, prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele Sostene, 2 către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, celor care au fost sfinţiţi în Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi împreună cu toţi cei care invocă în orice loc numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru: 3 har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 1,14a.12ac
(Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi. Celor care l-au primit, le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată-l pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,29-34
În acel timp, Ioan l-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: "Iată-l pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! 30 Acesta este cel despre care am spus: «După mine vine un bărbat care a fost înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. 31 Eu nu-l cunoşteam, dar am venit să botez cu apă, ca, prin aceasta, el să fie făcut cunoscut lui Israel»". 32 Ioan a dat mărturie, spunând: "Am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer şi a rămas deasupra lui. 33 Eu nu-l cunoşteam, însă cel care m-a trimis să botez cu apă, el mi-a zis: «Acela deasupra căruia vei vedea Duhul coborând şi rămânând peste el, el este cel care botează în Duhul Sfânt». 34 Eu am văzut şi am dat mărturie: acesta este Fiul lui Dumnezeu".

Cuvântul Domnului

Pentru ritul bizantin

DUMINICA 29 dR, (a Vindecării celor 10 leproși). Sf. cuv. Macarie Egipteanul (†390); Sf. aep. Arsenie (sec. IX).
G 6; EvÎ 9; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.

Col 3,4-11: Iar când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru slavă. Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli, pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, în care păcate aţi umblat şi voi odinioară, pe când trăiaţi în ele. Acum deci vă lepădaţi şi voi de toate acestea: mânia, iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine din gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit, unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos.

Lc 17,12-19: Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe, şi care au ridicat glasul şi au zis: Isuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Isus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Isus a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.