Despre

Catholica.ro este un serviciu de ştiri care funcţionează cu aprobarea şi sprijinul Conferinţei Episcopilor Catolici din România. Şi-a început oficial existenţa din 2002, de atunci difuzând zilnic (de luni până vineri, uneori şi peste sfârşitul de săptămână) ştiri din viaţa Bisericii Catolice Universale şi locale, dar şi din viaţa altor Biserici, precum şi din sfera socială şi bioetică. În timp ce accentul cade pe Biserica Catolică, serviciul de ştiri doreşte să redea o imagine mai amplă, acordând atenţie şi evenimentelor majore din alte confesiuni creştine.

Catholica.ro nu înseamnă o reţea de jurnalişti distribuiţi în ţară, ci o echipă de două persoane care prelucrează materialele primite la redacţie sau selectează şi prelucrează ştiri din diverse surse (ex: siturile catolice ale unor Dieceze şi Eparhii). Drept urmare nu putem scrie despre un eveniment anume trimiţând pe cineva la faţa locului. Putem însă scrie – dacă se încadrează în profilul ştirilor noastre – dacă primim un material despre respectivul eveniment. De preferat şi cu una-două fotografii. Vedeţi pagina Sugeraţi o ştire sau un anunţ.

Catholica.ro se bucură de o finanţare parţială din partea unor Dieceze şi Eparhii din România, restul fiind acoperit din donaţii şi alte surse. Pentru o funcţionare legală s-a înfiinţat Asociaţia Catholica, care, ca ONG, poate să primească donaţii şi să elibereze chitanţe pentru ele. Datele de Asociaţie sunt oferite în continuare:

ASOCIAŢIA CATHOLICA
Str. Moţilor, Nr. 26
Cluj-Napoca, jud. Cluj
RO-400.001

Cod de înregistrare fiscală: 26817360
Autorizaţie: Încheiere Civilă Nr. 6506/CC/2010

cont bancar: RO15 BREL 0002 0011 8151 0100
deschis la: Libra Internet Bank, agenția Eroilor 10, Cluj-Napoca