Calendar romano-catolic 2020

De reţinut:

 • 1 ianuarie: Ziua Mondială a Păcii (a LIII-a)
 • 18-25 ianuarie: Octava de Rugăciuni pentru Unitatea Creştinilor
 • 26 ianuarie: Ziua Mondială a Bolnavilor de Lepră (a LXVII-a)
 • 2 februarie: Ziua Mondială a Persoanelor Consacrate (a XXIV-a)
 • 11 februarie: Ziua Mondială a Bolnavului (a XXVIII-a)
 • 26 februarie: Post şi abstinenţă (Miercurea Cenuşii)
 • 5 aprilie: Ziua Mondială a Tineretului (a XXXV-a)
 • 10 aprilie: Post şi abstinenţă (Vinerea Mare)
 • 19 aprilie: Duminica Divinei Îndurări
 • 3 mai: Duminica Bunului Păstor;
  Ziua Mondială a Vocaţiilor (a LVII-a)
 • 24 mai: Ziua Mondială a Comunicaţiilor Sociale (a LIV-a)
 • 19 iunie: Ziua Mondială de Rugăciune pentru Sfinţirea Preoţilor (a LXXIV-a)
 • 1 septembrie: Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei (a VI-a)
 • 27 septembrie: Ziua Mondială a Migrantului şi a Refugiatului (a CVI-a)
 • 18 octombrie: Ziua Mondială a Misiunilor (a XCIV-a)
 • 15 noiembrie: Ziua Mondială a Săracilor (a IV-a)

Prescurtări: ap. = apostol(i); călug. = călugăr(iţă); ep. = episcop(i); ev. = evanghelist; fc. = fecioară; fer. = fericit(ă); ff. = fericiţi; împ. = împărat(easă); îns. = însoţitori; înv. = învăţător al Bisericii; m. = martir(i); pp. = papă; pr. = preot; sf. = sfânt(ă); ss. = sfinţi; ab. = abstinenţă; R. = Rogaţiuni; Gen = Geneza; Ex = Exod; Lev = Levitic; Num = Numeri; Dt = Deuteronom; Ios = Iosua; Sam = Samuel; Rg = Regi; Ps = Psalmi; Prov = Proverbe; Is = Isaia; Ier = Ieremia; Bar = Baruh; Ez = Ezechiel; Dan = Daniel; Os = Osea; Am = Amos; Mih = Mihea; Sof = Sofonia; Înţ = Înţelepciunii; Sir = Ben Sirah (Ecleziastic); Mt = Matei; Mc = Marcu; Lc = Luca; In = Ioan; Fap = Faptele Apostolilor; Rom = Romani; Cor = Corinteni; Gal = Galateni; Ef = Efeseni; Fil = Filipeni; Col = Coloseni; Tes = Tesaloniceni; Tim = Timotei; Evr = Evrei; Iac = Iacob; Pt = Petru; Ap = Apocalips.

Semne: şi majuscule de culoare roşie = solemnitate de poruncă; † şi majuscule de culoare obişnuită = solemnitate care nu este de poruncă; majuscule = sărbătoare (festum); minuscule şi ** = comemorare obligatorie; minuscule şi * = comemorare facultativă; LN = lună nouă; LP = lună plină; PP = primul pătrar; UP = ultimul pătrar.

după Calendarul romano-catolic 2020, Editura Presa Bună, Iaşi