Calendar romano-catolic 2022

De reţinut:

 • 1 ianuarie – Ziua Mondială a Păcii (a LV-a)
 • 18-25 ianuarie – Octava de Rugăciuni pentru Unitatea Creştinilor
 • 23 ianuarie – Duminica Biblie;
 • 30 ianuarie – Ziua Mondială a Bolnavilor de Lepră (a LXIX-a)
 • 2 februarie – Ziua Mondială a Persoanelor Consacrate (a XXVI-a)
 • 4 februarie – Ziua Internaţională a Fraternităţii Umane (a II-a)
 • 11 februarie – Ziua Mondială a Bolnavului (a XXX-a)
 • 2 martie – Post şi abstinenţă (Miercurea Cenuşii)
 • 15 aprilie – Post şi abstinenţă (Vinerea Mare)
 • 24 aprilie – Duminica Divinei Îndurări
 • 8 mai – Duminica Bunului Păstor; Ziua Mondială a Vocaţiilor (a LIX-a)
 • 29 mai – Ziua Mondială a Comunicaţiilor Sociale (a LVI-a)
 • 24 iunie – Ziua Mondială de Rugăciune pentru Sfinţirea Preoţilor (a XXVII-a)
 • 27 iunie – Aniversarea înfiinţării Diecezei de Iaşi (1884)
 • 24 iulie – Ziua Mondială a Bunicilor şi a Bătrânilor (a II-a)
 • 6 august – Întâlnirea Diecezană a Familiilor (a IX-a, Nicolae Bălcescu)
 • 1 septembrie – Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei (a VIII-a)
 • 25 septembrie – Ziua Mondială a Migrantului şi a Refugiatului (a CVIII-a)
 • 23 octombrie – Ziua Mondială a Misiunilor (a XCVI-a)
 • 13 noiembrie – Ziua Mondială a Săracilor (a VI-a)
 • 20 noiembrie – Ziua Mondială a Tineretului (a XXXVII-a)

Prescurtări: ap. = apostol(i); călug. = călugăr(iţă); ep. = episcop(i); ev. = evanghelist; fc. = fecioară; fer. = fericit(ă); ff. = fericiţi; împ. = împărat(easă); îns. = însoţitori; înv. = învăţător al Bisericii; m. = martir(i); pp. = papă; pr. = preot; sf. = sfânt(ă); ss. = sfinţi; ab. = abstinenţă; R. = Rogaţiuni; Gen = Geneza; Ex = Exod; Lev = Levitic; Num = Numeri; Dt = Deuteronom; Ios = Iosua; Sam = Samuel; Rg = Regi; Ps = Psalmi; Prov = Proverbe; Is = Isaia; Ier = Ieremia; Bar = Baruh; Ez = Ezechiel; Dan = Daniel; Os = Osea; Am = Amos; Mih = Mihea; Sof = Sofonia; Înţ = Înţelepciunii; Sir = Ben Sirah (Ecleziastic); Mt = Matei; Mc = Marcu; Lc = Luca; In = Ioan; Fap = Faptele Apostolilor; Rom = Romani; Cor = Corinteni; Gal = Galateni; Ef = Efeseni; Fil = Filipeni; Col = Coloseni; Tes = Tesaloniceni; Tim = Timotei; Evr = Evrei; Iac = Iacob; Pt = Petru; Ap = Apocalips.

Semne: şi majuscule de culoare roşie = solemnitate de poruncă; † şi majuscule de culoare obişnuită = solemnitate care nu este de poruncă; majuscule = sărbătoare (festum); minuscule şi ** = comemorare obligatorie; minuscule şi * = comemorare facultativă; LN = lună nouă; LP = lună plină; PP = primul pătrar; UP = ultimul pătrar.

după Calendarul romano-catolic 2022, Editura Presa Bună, Iaşi