Calendar greco-catolic 2022

IANUARIE
1 S TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS; Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului. Sf. Vasile cel Mare. EvU Io 10,9-16; Ap Col 2,8-12 (a sărbătorii), 1Tim 3,13-4,5 (a sâmbetei); Ev Lc 2,20-21.40-52 (a sărbătorii) și Mt 3,1-11 (a sâmbetei). Anul Nou civil. Te Deum.
2 D DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI. Sf. papă Silvestru. G 3; EvÎ 6; Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8.
3 L Sf. pf. Malahia; Sf. m. Gordiu.
4 M Înainteserbarea Botezului Domnului. Adunarea celor 70 Apostoli; Sf. cuv. Teoctist.
5 M Ajunul Botezului Domnului; Sf. m. Teopempt și Teona ; Sf. cuv. Sinclitica.
6 J BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza). EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14. 3,4-7; Ev Mt 3,13-17. Sfințirea Mare a apei.
7 V SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL; Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor. EvU Lc 3,2-18; Ap Fap 19,1-8; Ev Io 1,29-34.
8 S Sâmbăta după Botezul Domnului. Sf. cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. cuv. Domnica.
9 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. Sf. m. Polieuct. G 4; EvÎ 7; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.
10 L Sf. Grigore de Nissa; Sf. cuv. pr. Marcian; Sf. ep. Domețian.
11 M Sf. cuv. Teodosie cel Mare.
12 M Sf. m. Tatiana.
13 J Sf. m. Ermil și Stratonic.
14 V Sf. cuv. m. din Sinai și Rait.
15 S Sf. cuv. Pavel din Teba; Sf. cuv. Ioan Colibașul.
16 D DUMINICA 29 dR (a Vindecării celor 10 leproși), Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru. G 5; EvÎ 8; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.
17 L Sf. cuv. Antonie cel Mare.
18 M Sf. aep. Atanasie și Chiril. Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
19 M Sf. cuv. Macarie Egipteanul; Sf. ep. Arsenie.
20 J Sf. Eftimie cel Mare.
21 V Sf. cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit; [Sf. m. Agnesa].
22 S Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul.
23 D DUMINICA 31 dR, (a Vindecării orbului din Ierihon). Sf. m. Clement și Agatanghel. G 6; EvÎ 9; Ap 1Tim 1,15-17; Ev Lc 18,35-43.
24 L Sf. cuv. Xenia; [Sf. ep. Francisc de Sales].
25 M Sf. aep. Grigore din Nazianz; Sf. ep. m. Bretanion din Tomis. Se încheie Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
26 M Sf. cuv. Xenofont și familia sa.
27 J Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur.
28 V Sf. cuv. Efrem Sirul; [Sf. Toma de Aquino].
29 S Aducerea moaștelor Sf. ep. Ignațiu Teoforul.
30 D DUMINICA 32 dR (a lui Zaheu). SF. TREI IERARHI, VASILE CEL MARE, GRIGORE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR; Sf. m. papă Hipolit. G 7; EvÎ 10; Ap 1Tim 4,9-15 și Evr 13,7-16; Ev Lc 19,1-10 și Mt 5,14-19.
31 L Sf. m. Chir și Ioan, doctori fără plată; [Sf. Ioan Bosco].