Calendar greco-catolic 2022

APRILIE
1 V Sf. cuv. Maria Egipteanca.
2 S Sf. cuv. Tit Taumaturgul. Pomenirea morților.
3 D DUMINICA 4 DIN POST (a Sf. cuv. Ioan Scărarul). Sf. cuv. Nichita Mărturisitorul. G 8; EvÎ 8; Ap Evr 6,13-20; Ev Mc 9,17-32.
4 L Sf. m. Teodul și Agatopod; Sf. cuv. Gheorghe și Iosif Imnograful.
5 M Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor
și Serapion.
6 M Sf. aep. Eutichie; Sf. ep. m. Irineu de Sirmium.
7 J Sf. cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul și m. Caliopie. Canonul cel Mare (al Sf. Andrei din Creta).
8 V Sf. ap. Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon și Hermas – apostoli din cei 70; Sf. papă Celestin.
9 S Sf. m. Eupsihie din Cezareea. Acatistul Maicii Domnului. Pomenirea morților.
10 D DUMINICA 5 DIN POST (a Sf. cuv. Maria Egipteanca). Sf. m. Terentie, Maxim, Macarie, Pompei, African și cei împreună cu ei; [Sf.Gemma Galgani]. G 1; EvÎ 9; Ap Evr 9,11-14; Ev Mc 10,32-45.
11 L Sf. ep. m. Antipa al Pergamului.
12 M Sf. ep. Vasile de Parion; Sf. Sava de la Buzău.
13 M Sf. papă m. Martin.
14 J Sf. ap. Aristarh, Pud și Trofim – apostoli din cei 70.
15 V Sf. m. Crescent.
16 S Sâmbăta sf. și dreptului Lazăr. Sf. m. Agapia, Irina și Hionia. Pomenirea morților.
17 D DUMINICA 6 DIN POST (Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim). Sf. ep. m. Simeon și cei împreună cu el; Sf. cuv. ep. Acachie; Sf. papă Agapet. EvU Mt 21,1-11.15-17; Ap Fil 4,4-9; Ev Io 12,1-18. Sfințirea ramurilor.
18 L Sf. cuv. Ioan. Începutul Săptămânii Mari.
19 M Sf. pr. m. Pafnutie; Sf. cuv. Ioan Paleolavritul.
20 M Sf. cuv. Teodor Trihina; Sf. Teotim de Tomis.
21 J Sfânta și Marea Joi (Cina cea de taină, Spălarea picioarelor). Sf. ep. m. Ianuarie și cei împreună cu el, Sf. pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei. Cele 12 Evanghelii ale Patimilor Domnului.
22 V Sfânta și Marea Vineri (Patimile și moartea Domnului). Sf. cuv. m. Teodor. Zi aliturgică. Orele Împărătești. Prohodul Domnului. Post și ajun. Colecta Pro Terra Sancta (pentru opere și organizații din Țara Sfântă).
23 S Sfânta și Marea Sâmbătă (Isus în mormânt). Sf. Mare Mucenic Gheorghe (Sărbătoarea Sf. Gheorghe se mută în a doua zi a Sf. Paști).
24 D DUMINICA ÎNVIERII DOMNULUI ȘI DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS HRISTOS (SF. PAȘTI). Sf. m. Sava Stratilat; Sf. cuv. Elisabeta Taumaturga. EvU Mt 28,1-15; Ap Fap 1,1-8; Ev Io 1,1-17.
25 L A II-A ZI DE PAȘTI. Sf. ap. și ev. Marcu. Astăzi se sărbătorește și SF. MARE MUCENIC GHEORGHE: EvU Lc 21,12-19; Ap Fap 12,1-11; Ev Io 15,17-16,2.
26 M A III-A ZI DE PAȘTI. Sf. ep. m. Vasile al Amasiei. EvU Mt 28,1-15; Ap Fap 2,14-21; Ev Lc 24,12-35.
27 M Sf. ep. m. Simeon, rudenia Domnului. Harți.
28 J Sf. ap. Iason și Sosipatru, din cei 70; Sf. m. Dada, Maxim și Quintilian.
29 V Sf. 9 m. din Cizic; Sf. cuv. Memnon Taumaturgul; [Sf. Ecaterina de Siena – patroana Europei]. Harți.
30 S Sf. ap. m. Iacob cel Mare.