Calendar greco-catolic 2022

FEBRUARIE
1 M Sf. m. Trifon.
2 M ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI ÎN TEMPLU. EvU Lc 2,25-32; Ap Evr 7,7-17; Ev Lc 2,22-40. Ziua Vieții Consacrate.
3 J Dreptul Simeon și profetesa Ana.
4 V Sf. cuv. Isidor Pelusiotul.
5 S Sf. m. Agata.
6 D DUMINICA 17 dR (a Cananeencei). Sf. ep. Vucol al Smirnei; Sf. m. Iulian. G 8; EvÎ 11; Ap 2Cor 6,16-7,1; Ev Mt 15,21-28.
7 L Sf. ep. Partenie; Sf. cuv. Luca.
8 M Sf. m. Teodor Stratilat; Sf. pf. Zaharia.
9 M Sf. m. Nichifor.
10 J Sf. m. Haralambie; [Sf. Scolastica].
11 V Sf. ep. m. Vlasie; [Prima apariție a Sfintei Fecioare la Lourdes].
12 S Sf. aep. Meletie al Antiohiei.
13 D DUMINICA 33 dR (a Vameșului și Fariseului). Sf. cuv. Martinian. G 1; EvÎ 1; Ap 2Tim 3,10-15; Ev Lc 18,10-14.
14 L Sf. cuv. Auxențiu; [Chiril și Metodiu – patronii Europei].
15 M Sf. ap. Onisim.
16 M Sf. m. Pamfil și cei împreună cu el. Harți.
17 J Sf. m. Teodor Tiron.
18 V Sf. papă Leon. Harți.
19 S Sf. ap. Arhip, Filimon și Apfia.
20 D DUMINICA 34 dR (a Fiului risipitor). Sf. ep. Leon al Cataniei. G 2; EvÎ 2; Ap 1Cor 6,12-20; Ev Lc 15,11-32.
21 L Sf. cuv. Timotei; Sf. Eustatie al Antiochiei.
22 M Aflarea moaștelor m. din Eughenion.
23 M Sf. ep. m. Policarp al Smirnei.
24 J Întâia și a doua găsire a capului Sf. Ioan Botezătorul.
25 V Sf. aep. Tarasie al Constantinopolului.
26 S Sf. ep. Porfirie al Gazei. Pomenirea tuturor morților.
27 D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE (a Înfricoșătoarei judecăți). Sf. cuv. Procopie Decapolitul. G 3; EvÎ 3; Ap 1Cor 8,8-9,2; Ev Mt 25,31-46.
28 L Sf. cuv. m. Vasile; Sf. cuv. Casian Romanul.