Calendar romano-catolic 2012

Calendar romano-catolic 2012

Acest calendar este preluat după calendarul editat de Editura „Presa Bună” a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi.

De reţinut:

 • 1 ianuarie – Ziua Mondială a Păcii (a XLV-a)
 • 15 ianuarie – Ziua Mondială a Migrantului şi a Refugiatului (a XCVIII-a)
 • 18-25 ianuarie – Octava de rugăciuni pentru unitatea creştinilor
 • 29 ianuarie – Ziua Mondială a Bolnavilor de Lepră (a LIX-a)
 • 2 februarie – Ziua Mondială a Persoanelor Consacrate (a XVI-a)
 • 11 februarie – Ziua Mondială a Bolnavului (a XX-a)
 • 22 februarie – Post şi abstinenţă (Miercurea Cenuşii)
 • 1 aprilie, Ziua Mondială a Tineretului (a XXVII-a)
 • 6 aprilie – Post şi abstinenţă (Vinerea Mare)
 • 15 aprilie – Duminica Divinei Îndurări
 • 29 aprilie – Ziua Mondială a Vocaţiilor (a XLIX-a)
 • 20 mai – Ziua Mondială a Comunicaţiilor Sociale (a XLVI-a)
 • 15 iunie – Ziua Mondială de Rugăciune pentru Sfinţirea Preoţilor (a LXVI-a).
 • 25-29 iulie – Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic (a XII-a, Iaşi)
 • 21 octombrie – Ziua Mondială a Misiunilor (a LXXXVI-a)

Prescurtări:
sf., ss. = sfânt, sfinţi; fer., ff.= fericit, feiciţi; pp. = papă; ep. = episcop(i); pr. = preot; ap. = apostol(i); ev. = evanghelist; m. = martir(i); fc. = fecioară; înv. = învăţător al Bisericii; călug. = călugăr(iţă); îns. = însoţitori; card. = cardinal; împ. = împărat(easă); R. = Rogaţiuni; Gen = Geneza; Ex = Exod; Lev = Levitic; Num = Numeri; Dt = Deuteronom; Ios = Iosua; Jud = Judecători; Sam = Samuel; Rg = Regi; Cr = Cronici; Esd = Esdra; Neh = Nehemia; Est = Estera; Ps = Psalmi; Prov = Proverbe; Tob = Tobia; Idt = Iudita; Qoh = Qohelet (Ecleziast); Ct = Cântarea Cântărilor; Is = Isaia; Ier = Ieremia; Lam = Plângerile lui Ieremia; Bar = Baruh; Ez = Ezechiel; Dan = Daniel; Os = Osea; Am = Amos; Abd = Abdia; Mih = Mihea; Nah = Nahum; Hab = Habacuc; Sof = Sofonia; Ag = Aggeu; Zah = Zaharia; Mal = Malahia; Înţ = Înţelepciunii; Sir = Ben Sirah (Ecleziastic); Mac = Macabei; Mt = Matei; Mc = Marcu; Lc = Luca; In = Ioan; Fap = Faptele Apostolilor; Rom = Romani; Cor = Corinteni; Gal = Galateni; Ef = Efeseni; Fil = Filipeni; Col = Coloseni; Tes = Tesaloniceni; Tim = Timotei; Flm = Filemon; Evr = Evrei; Iac = Iacob; Pt = Petru; Ap = Apocalips.

Semne:
† şi majuscule de culoare roşie = solemnitate de poruncă; † şi majuscule de culoare obişnuită = solemnitate care nu este de poruncă; majuscule = sărbătoare (festum); minuscule şi ** = comemorare obligatorie; minuscule şi * = comemorare facultativă; LN = lună nouă; LP = lună plină; PP = primul pătrar; UP = ultimul pătrar.

Editat şi tipărit la Presa Bună, Iaşi