Calendar romano-catolic 2014

Calendar romano-catolic 2014

Acest calendar este preluat după calendarul editat de Editura „Presa Bună” a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi.

De reţinut:

 • 1 ianuarie – Ziua Mondială a Păcii (a XLVII-a)
 • 18-25 ianuarie – Octava de rugăciuni pentru unitatea creştinilor
 • 19 ianuarie – Ziua Mondială a Migrantului şi a Refugiatului (a 100-a)
 • 26 ianuarie – Ziua Mondială a Bolnavilor de Lepră (a LXI-a)
 • 2 februarie – Ziua Mondială a Persoanelor Consacrate (a XVIII-a)
 • 11 februarie – Ziua Mondială a Bolnavului (a XXII-a)
 • 5 martie – Post şi abstinenţă (Miercurea Cenuşii)
 • 13 aprilie – Ziua Mondială a Tineretului (a XXIX-a)
 • 18 aprilie – Post şi abstinenţă (Vinerea Mare)
 • 27 aprilie – Duminica Divinei Îndurări
 • 3 mai – Ziua Tineretului la nivel diecezan
 • 11 mai – Ziua Mondială a Vocaţiilor (a LI-a)
 • 1 iunie – Ziua Mondială a Comunicaţiilor Sociale (a XLVIII-a);
 • 27 iunie – Ziua Mondială de Rugăciune pentru Sfinţirea Preoţilor (a LXVIII-a)
 • 19 octombrie – Ziua Mondială a Misiunilor (a LXXXVIII-a)

Prescurtări: ap. = apostol(i); călug. = călugăr(iţă); ep. = episcop(i); ev. = evanghelist; fc. = fecioară; fer. = fericit(ă); ff. = fericiţi; împ. = împărat(easă); îns. = însoţitori; înv. = învăţător al Bisericii; m. = martir(i); pp. = papă; pr. = preot; sf. = sfânt(ă); ss. = sfinţi; ab. = abstinenţă; R. = Rogaţiuni; Gen = Geneza; Ex = Exod; Num = Numeri; Dt = Deuteronom; Ios = Iosua; Sam = Samuel; Rg = Regi; Neh = Nehemia; Ps = Psalmi; Prov = Proverbe; Qoh = Qohelet (Ecleziast); Is = Isaia; Ier = Ieremia; Dan = Daniel; Am = Amos; Mih = Mihea; Hab = Habacuc; Zah = Zaharia; Mal = Malahia; Înţ = Înţelepciunii; Sir = Ben Sirah (Ecleziastic); Mac = Macabei; Mt = Matei; Lc = Luca; In = Ioan; Fap = Faptele Apostolilor; Rom = Romani; Cor = Corinteni; Gal = Galateni; Ef = Efeseni; Fil = Filipeni; Col = Coloseni; Tes = Tesaloniceni; Tim = Timotei; Evr = Evrei; Iac = Iacob; Ap = Apocalips.

Semne: şi majuscule de culoare roşie = solemnitate de poruncă; † şi majuscule de culoare obişnuită = solemnitate care nu este de poruncă; majuscule = sărbătoare (festum); minuscule şi ** = comemorare obligatorie; minuscule şi * = comemorare facultativă; LN = lună nouă; LP = lună plină; PP = primul pătrar; UP = ultimul pătrar.