Calendar greco-catolic 2012

Calendar greco-catolic 2012

Acest calendar este preluat după calendarul editat de Editura “Viaţa Creştină” a Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.

SIMBOLURI ŞI ABREVIERI
LN = lună nouă; LP = lună plină; PP = primul pătrar; UP = ultimul pătrar.
arhid. arhidiacon
aep. arhiepiscop
ap. apostol/apostoli
Ap Apostolul sau Epistole (text)
arh. Arhanghel/arhangheli
cuv. cuvios/cuvioasă // cuvioşi/cuvioase
d. diacon/diaconi
dR după Rusalii
ep. episcop/episcopi
Ev Evanghelie
ev. evanghelist
EvÎ Evanghelia Învierii
EvU Evanghelia la Utrenie
Fap Faptele Apostolilor
G glas
îHr înainte de Hristos
Lit. liturghie
m. martir/martiră // martiri/martire
patr. patriarh/patriarhi
pf. profet
pr. preot
săpt. săptămână
sărb. sărbătoare
sec. secol
Sf. Sfânt/Sfinţi

PRINCIPALELE POSTURI DE PESTE AN
Postul Mare (al Sf. Paşti): 27 februarie – 14 aprilie
Postul Sf. ap. Petru şi Pavel: 11 iunie – 28 iunie
Postul Sf. Marii: 1 august – 14 august
Postul Crăciunului: 15 noiembrie – 24 decembrie

NU SE FAC NUNŢI
În ajunul Sărbătorilor din timpul anului
În posturile mari din timpul anului
În Săptămâna Luminată
În Duminica Rusaliilor
De la Naşterea Domnului la Bobotează

COLECTE ANUALE
În favoarea Sfântului Scaun:
1. Colecta “Sf. Petru“ (pentru opere de caritate): 20 mai.
2. Colecta “Pro Missionibus” (pentru opere misionare): 21 octombrie.
3. Colecta “Pro Terra Sancta” (pentru opere şi organizaţii din Ţara Sfântă): 13 aprilie