Calendar greco-catolic 2013

IANUARIE

1 M TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Sf. Vasile cel Mare. Liturghia Sf. Vasile cel Mare; EvU Io 10,9-16; Antifoane; Ap Col 2,8-12 şi Evr 13,17-2; Ev Lc 2,20-21.40-52 şi Io 10,9-16. Anul Nou civil. Te Deum.
2 M Sf. pp. Silvestru. Harţi.
3 J Sf. Pf. Malahia; Sf. m. Gordiu.
4 V Ajunul Botezului Domnului; Adunarea celor 70 Apostoli; Cuv. Teoctist. Post şi ajun.
5 S Sf. m. Teopempt şi Teona; Cuv. Sinclitica.
6 D BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza). Lit. Sf. Vasile cel Mare. Antifoane; Câţi în Hristos; Sfinţirea Mare a apei. EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14.3,4-7; Ev Mt 3,13-17.
7 L Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor. Ap Fap 19,1-8; Ev Io 1,29-34.
8 M Cuv. Gheorghe Hozevitul; Cuv. Domnica.
9 M Sf. m. Polieuct.
10 J Sf. Grigore de Nissa; Cuv. pr. Marcian; Sf. ep. Domeţian.
11 V Cuv. Teodosie cel Mare.
12 S Sf. m. Tatiana.
13 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. Sf. m. Ermil şi Stratonic. G 7; EvÎ 10; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.
14 L Cuv. m. din Sinai şi Rait.
15 M Cuv. Pavel din Teba; Ioan Colibaşul.
16 M Cinstirea lanţului Sf. Apostol Petru.
17 J Cuv. Antonie cel Mare.
18 V Sf. aep. Atanasie şi Chiril. Începe octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor.
19 S Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. aep. Arsenie.
20 D DUMINICA 29 dR (a Vindecării celor 10 leproşi). Sf. Eftimie cel Mare. G 8; EvÎ 11; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.
21 L Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit; [Sf. m. Agneza].
22 M Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul.
23 M Sf. m. Clement şi Agatanghel.
24 J Cuv. Xenia; [Sf. ep. Francisc de Sales].
25 V Sf. aep. Grigore din Nazianz; ep. m. Bretanion din Tomis. Se încheie octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor.
26 S Cuv. Xenofont şi familia sa.
27 D DUMINICA 31 dR (a Vindecării orbului din Ierihon). Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur. G 1; EvÎ 1; Ap 1Tim 1,15-17; Ev Lc 18,35-43.
28 L Cuv. Efrem Sirul; [Sf. Toma de Aquino].
29 M Aducerea moaştelor Sf. ep. Ignaţiu Teoforul.
30 M Sf. Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. m. pp. Hipolit. EvU Io 10,9-16; Ap. Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.
31 J Sf. m. Chir şi Ioan, doctori fără plată; [Sf. Ioan Bosco].