Calendar romano-catolic 2010

IANUARIE – GERAR
31 de zile, ziua are 10 ore, noaptea 14 ore

1 V + SF. MARIA, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU (Anul Nou)
Num 6,22-27; Ps 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
2 S Ss. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz, ep. înv. **
3 D + DUMINICA a 2-a după Crăciun
Ss. Nume al lui Isus; Genoveva, fc.

Sir 24,1-2.8-12; Ps 147; Ef 1,3-6.15-18; In 1,1-18
4 L Fer. Angela din Foligno, călug.
5 M Sf. Telesfor, pp. m.
6 M + EPIFANIA DOMNULUI
Ss. Gaspar, Melchior şi Baltazar, magi

Is 60,1-6; Ps 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
7 J Ss. Raymund de Penyafort, pr. *; Lucian, pr. UP
8 V Sf. Claudiu Apollinariu, ep.
9 S Sf. Iulian, m.
10 D + BOTEZUL DOMNULUI
Ss. Agaton, pp.; Zoe, m.

Is 40,1-5.9-11; Ps 103; Tit 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22
11 L Ss. Honorata, fc.; Teodosie, abate
12 M Sf. Tatiana, m.
13 M Sf. Ilarie, ep. înv. *
14 J Ss. Felix de Nola, ep.; Bianca, regină
15 V Sf. Paul, primul pustnic LN
16 S Ss. Marcel I, pp.; Priscilla, văduvă
17 D + DUMINICA a 2-a de peste an
Sf. Anton, abate

Is 62,1-5; Ps 95; 1Cor 12,4-11; In 2,1-12
18 L Sf. Prisca, m.
19 M Ss. Marius şi Marta, soţi m.
20 M Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
21 J Sf. Agneza, fc. m. **
22 V Sf. Vincenţiu, diacon m. *
23 S Ss. Emerenţiana, fc. m.; Ildefons, ep. PP
24 D + DUMINICA a 3-a de peste an
Sf. Francisc de Sales, ep. înv.

Neh 8,2-4a.5-6.8-10; Ps 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4;4,14-21
25 L CONVERTIREA SF. PAUL, ap.
26 M Ss. Timotei şi Tit, ep. **
27 M Ss. Bretanion, ep. de Tomis *; Angela Merici, fc. *
28 J Sf. Toma de Aquino, pr. înv. **
29 V Sf. Valeriu, ep.
30 S Ss. Martina, fc. m.; Olga, fc. LP
31 D + DUMINICA a 4-a de peste an
Ss. Ioan Bosco, pr.; Marcela, văduvă

Ier 1,4-5.17-19; Ps 70; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30