Calendar greco-catolic 2010

C a l e n d a r – I u l i e

1 J Sf. m. Cosma şi Damian, doctori fără plată.
2 V Aşezarea veşmântului Maicii Domnului în Vlaherne.
3 S Sf. m. Iacint; Sf. aep. Anatolie.
4 D Duminica 6 dR. Sf. aep. Andrei Cretanul. G 5; EvÎ 6; Ap Rm 12,6-14; Ev Mt 9,1-8.
5 L Sf. Marta, mama Sf. Simeon; Sf. Atanasie Atonitul; cuv. Lampadie Taumaturgul.
6 M Cuv. Sisoe cel Mare; [Sf. m. Maria Goretti].
7 M Cuv. Toma; cuv. Acachie; Sf. m. Chiriachi.
8 J Sf. m. Procopie.
9 V Sf. ep. m. Pancraţiu.
10 S Sf. m. ucişi la Nicopole, Armenia.
11 D Duminica 7 dR. Sf. m. Eufemia. G 6; EvÎ 7; Ap Rm 15,1-7; Ev Mt 9,27-35.
12 L Sf. m. Proclu şi Ilarie.
13 M Sf. Arh. Gavril; cuv. Ştefan Savaitul.
14 M Sf. ap. Aquila, din cei 70; Sf. aep. Iosif Mărturisitorul.
15 J Sf. m. Chiriac şi mama sa Iulita.
16 V Sf. m. Atinoghen şi cei 10 discipoli; [Sf. Fecioară Maria, Regina Carmelului].
17 S Sf. m. Marina.
18 D Duminica 8 dR (a Sf. Părinţi de la primele şase sinoade ecumenice). Sf. m. Emilian din Durostorum. G 7; EvÎ 8; Ap 1Cor 1,10-17 şi Tit 3,8-15; Ev Mt 14,14-22 şi Io 17,1-13.
19 L Cuv. Macrina; cuv. Die.
20 M Sf. pf. Ilie Tesviteanul. EvU Lc 4,22-30; Ap Iac 5,10-20; Ev Lc 4,22-30.
21 M Cuv. Simeon şi Ioan.
22 J Sf. Maria Magdalena.
23 V Aducerea moaştelor în Constantinopol a Sf. m. Foca; Pf. Ezechiel; [Sf. Brigitta, patroana Europei].
24 S Sf. m. Cristina.
25 D Duminica 9 dR. Adormirea Sf. Ana, mama Maicii Domnului; cuv. Olimpiada şi Eupraxia. G 8; EvÎ 9; Ap 1Cor 3,9-17; Ev Mt 14,22-34.
26 L Sf. m. Ermolau, Ermip şi Ermocrat; Sf. m. Paraschiva.
27 M Sf. m. Pantelimon, doctor fără plată.
28 M Sf. d. ap. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena.
29 J Sf. m. Calinic şi Teodota.
30 V Sf.ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic, din cei 70.
31 S Sf. Evdochim; [Sf. Ignaţiu de Loyola].