Calendar greco-catolic 2012

APRILIE

1 D Duminica 5 din post (a Cuv. Maria Egipteanca). Cuv. Maria Egipteanca. G 1; EvÎ 9; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 9,11-14; Ev Mc 10,32-45.
2 L Cuv. Tit Taumaturgul.
3 M Cuv. Nichita Mărturisitorul.
4 M Sf. m. Teodul şi Agatopod; Cuv. Gheorghe şi Iosif Imnograful.
5 J Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor şi Serapion.
6 V Sf. aep. Eutichie; Sf. ep. m. Irineu de Sirmium. LP
7 S Sâmbăta Sf. şi dreptului Lazăr. Cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul şi m. Caliopie. Pomenirea morţilor.
8 D Duminica 6 din post (a Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim). Sf. ap. Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon şi Hermas – apostoli din cei 70; Sf. papă Celestin. EvU Mt 21,1-11.15-17; Sfinţirea ramurilor; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Ap Fil 4,4-9; Ev Io 12,1-18.
9 L Sf. m. Eupsihie din Cezareea. Începutul Săptămânii Mari.
10 M Sf. m. Terentie, Maxim, Macarie, Pompei, African şi cei împreună cu ei; [Sf. Gemma Galgani].
11 M Sf. ep. m. Antipa al Pergamului.
12 J Sfânta şi Marea Joi. Sf. ep. Vasile de Parion şi Sf. Sava de la Buzău.
13 V Sfânta şi Marea Vineri. Sf. papă m. Martin. Post şi ajun.
14 S Sfânta şi Marea Sâmbătă. Sf. ap. Aristarh, Pud şi Trofim – apostoli din cei 70.
15 D Duminica Învierii Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Hristos (Sf. Paşti). Sf. m. Crescent. Slujba Învierii. EvU Mt 28,1-16; Ap Fap 1,1-8; Ev Io 1,1-17 (lectura în stihuri şi diferite limbi); Ev la Vecernie: Io 20,19-25. Începe Penticostarul.
16 L A doua zi de Paşti. Sf. m. Agapia, Irina şi Hionia. EvU Lc 21,12-19; Fap 1,12-17.21-26; Io 1,18-28.
17 M A treia zi de Paşti. Sf. ep. m. Simeon şi cei împreună cu el; Cuv. ep. Acachie; Sf. papă Agapet. Fap 2,14-21; Lc 24,12-35;
18 M Cuv. Ioan. Harţ.
19 J Sf. pr. m. Pafnutie; Cuv. Ioan Paleolavritul.
20 V Cuv. Teodor Trihina; Sf. Teotim de Tomis. Harţ.
21 S Sf. ep. m. Ianuarie şi cei împreună cu el; Sf. pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei. LN
22 D Duminica 2 după Paşti (a Tomii). Cuv. m. Teodor. G 1; EvÎ 1; Ap Fap 5,12-20; Ev Io 20,19-31.
23 L Sf. Mare Mucenic Gheorghe. Fap 12,1-11; Io 15,17-16,2.
24 M Sf. m. Sava Stratilat; Cuv. Elisabeta Taumaturga.
25 M Sf. ap. şi ev. Marcu.
26 J Sf. ep. m. Vasile al Amasiei.
27 V Sf. ep. m. Simeon, rudenia Domnului.
28 S Sf. ap. Iason şi Sosipatru, din cei 70; Sf. m. Dada, Maxim şi Quintilian.
29 D Duminica 3 după Paşti (a Mironosiţelor). Sf. 9 m. din Cizic; Cuv. Memnon Taumaturgul; [Sf. Ecaterina de Siena – patroana Europei]. G 2; EvÎ 4; Ap Fap 6,1-7; Ev Mc 15,43-16,8. PP
30 L Sf. ap. m. Iacob cel Mare.