Calendar greco-catolic 2012

MARTIE

1 J Cuv. m. Eudochia. PP
2 V Sf. ep. m.Teodot al Cirenei.
3 S Sf. m. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc. Pomenirea morţilor.
4 D Duminica 1 din post (a Dreptei Credinţe sau a Ortodoxiei). Cuv. Gherasim de la Iordan. G 5; EvÎ 5; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 11,24-26.32-40; Ev Io 1,43-51.
5 L Cuv. m. Conon.
6 M Cei 42 m. din Amoreea.
7 M Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin şi Elpidiu din Cherson.
8 J Sf. ep. Teofilact al Nicomidiei. LP
9 V Sf. 40 m. din Lacul Sebaste.
10 S Sf. m. Quadrat, Ciprian şi Dionisie. Pomenirea morţilor.
11 D Duminica 2 din post (a Sf. Grigore Palamas). Sf. aep. Sofronie al Ierusalimului. G 6; EvÎ 6; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 1,10-2,3; Ev Mc 2,1-12.
12 L Cuv. Teofan; Sf. papă Grigore Dialogul.
13 M Aducerea moaştelor Sf. aep. Nichifor.
14 M Cuv. Benedict de Nursia, patronul Europei; Sf. pr. m. Alexandru.
15 J Sf. m. Agapie şi cei împreună cu el. UP
16 V Sf. m. Sabin Egipteanul.
17 S Sf. Alexie Omul lui Dumnezeu. Pomenirea morţilor.
18 D Duminica 3 din post (a Sf. Cruci). Sf. aep. Chiril al Ierusalimului. G 7; EvÎ 7; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 4,14-5,6; Ev Mc 8,34-9,1.
19 L Sf. Iosif, patronul Bisericii Universale. Sf. m. Hrisant şi Daria.
20 M Cuv. m. ucişi în Mănăstirea Sf. Sava.
21 M Cuv. ep. Iacob Mărturisitorul.
22 J Sf. pr. m. Vasile. LN
23 V Cuv. m. Nicon şi cei 199 învăţăcei.
24 S Cuv. Zaharia. Pomenirea morţilor.
25 D Duminica 4 din post (a Cuv. Ioan Scărarul). Bunavestire. G 8; EvÎ 8; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 6,13-20 şi Evr 2,11-18; Ev Mc 9,17-32 şi Lc 1,24-38.
26 L Serbarea Sf. Arhanghel Gavril.
27 M Cuv. m. Matrona din Tesalonic.
28 M Cuv. Ştefan Taumaturgul, Cuv. Ilarion cel Nou.
29 J Sf. ep. Marcu al Aretusei, diac. Chiril şi cei împreună cu ei.
30 V Cuv. Ioan Scărarul. PP
31 S Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei. Pomenirea morţilor. Acatistul Maicii Domnului.