Calendar greco-catolic 2010

C a l e n d a r – F e b r u a r i e

1 L Sf. m. Trifon.
2 M Întâmpinarea Domnului în Templu. Ziua Vieţii Consacrate. EvU Lc 2,25-32; Ap Evr 7,7-17; Ev Lc 2,22-40.
3 M Dreptul Simeon şi profetesa Ana.
4 J Cuv. Isidor Pelusiotul.
5 V Sf. m. Agata.
6 S Sf. ep. Vucol al Smirnei; Sf. m. Iulian.
7 D Duminica lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi). Sf. ep. Partenie; cuv. Luca. G 2; EvÎ 2; Ap 1Cor 8,8-9,2; Ev Mt 25,31-46.
8 L Sf. m. Teodor Stratilat; Pf. Zaharia.
9 M Sf. m. Nichifor.
10 M Sf. m. Haralambie; [Sf. Scolastica]. Harţ lactate.
11 J Sf. ep. m. Vlasie; [prima apariţie a Sf. Fecioare la Lourdes – 1858].
12 V Sf. aep. Meletie al Antiohiei. Harţ lactate.
13 S Cuv. Martinian.
14 D Duminica lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai). Cuv. Auxenţiu; [Chiril şi Metodiu – patronii Europei]. G 3; EvÎ 3; Ap Rm 13,11-14,4; Ev Mt 6,14-21.
15 L Sf. ap. Onisim. Începe Postul Mare.
16 M Sf. m. Pamfil şi cei împreună cu el.
17 M Sf. m. Teodor Tiron.
18 J Sf. pp. Leon; [Sf. Bernadeta Soubirou].
19 V Sf. ap. Arhip, Filimon şi Apfia.
20 S Sf. ep. Leon al Cataniei. Pomenirea morţilor.
21 D Duminica 1 din post (a Dreptei Credinţe sau a Ortodoxiei). Cuv. Timotei; Sf. Eustatie al Antiochiei. G 4; EvÎ 4; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 11,24-26.32-40; Ev Io 1,43-51.
22 L Aflarea moaştelor m. din Eughenion.
23 M Sf. ep. m. Policarp al Smirnei.
24 M Întâia şi a doua găsire a capului Sf. Ioan Botezătorul.
25 J Sf. aep. Tarasie al Constantinopolului.
26 V Sf. ep. Porfirie al Gazei.
27 S Cuv. Procopie Decapolitul. Pomenirea morţilor
28 D Duminica 2 din post (a Sf. Grigore Palamas). Cuv. m. Vasile; cuv. Casian Romanul. G 5; EvÎ 5; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 1,10-2,3; Ev Mc 2,1-12.