Calendar greco-catolic 2011

C a l e n d a r – I u n i e

1 M Sf. m. Iustin Filosoful şi cei împreună cu el.
2 J Înălţarea Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Hristos. Sf. aep. Nichifor al Constantinopolului.
EvU EvÎ 3; Ap Fap 1,1-12; Ev Lc 24,36-53. Ziua Eroilor Neamului.
3 V Sf. m. Lucilian şi Paula cu fiii lor.
4 S Sf. aep. Mitrofan; Sf. m. Zoticos, Attalos, Camasis şi Filipos din Niculiţel.
5 D Duminica 7 după Paşti (a Sf. Părinţi de la Niceea). Sf. ep. m. Dorotei al Tirului.
G 6; EvÎ 10; Ap Fap 20,16-18.28-36; Ev Io 17,1-13.
6 L Cuv. Visarion Taumaturgul; Cuv. Ilarion cel Nou.
7 M Sf. ep. m. Teodot al Ancirei.
8 M Aducerea moaştelor Sf. Teodor Stratilat.
9 J Sf. aep. Chiril al Alexandriei.
10 V Sf. m. Alexandru şi Antonin; Sf. ep. m. Timotei.
11 S Sf. ap. Bartolomeu şi Barnaba.
12 D Duminica Coborârii Sf. Spirit – Rusaliile. Cuv. Onofrei; Cuv. Petru Atonitul.
EvU Io 20,19-23; Ap Fap 2,1-11; Ev Io 7,37-53;8,12. La vecernie: rugăciunea cu îngenunchere.
13 L Sf. Treime. Sf. m. Achilina; Sf. ep. Trifilie; [Sf. Anton de Padova].
EvU Io 20,19-23; Ap Ef 5,8-19; Ev Mt 18,10-20.
14 M Pf. Eliseu; Sf. aep. Metodie.
15 M Pf. Amos; Sf. Ieronim. Harţ.
16 J Sf. ep. Tihon Taumaturgul.
17 V Sf. m. Manuel, Sabel şi Ismael. Harţ.
18 S Sf. m. Leontie.
19 D Duminica 1 dR (a Tuturor Sfinţilor). Sf. ap. Iuda Tadeul.
G 8; EvÎ 1; Ap Evr 11,33-12,2; Ev Mt 10,32-35.37-38 şi 19,27-30.
20 L Sf. ep. m. Metodie. Începe Postul Sf. ap. Petru şi Pavel.
21 M Sf. m. Iulian din Tars.
22 M Sf. ep. m. Eusebiu; [Sf. Paulin de Nola].
23 J Sf. m. Agripina.
24 V Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele).
EvU Lc 1,24-25.57-68.76.80; Ap Rm 13,11-14,4; Ev Lc 1,1-25.57-68.76.80.
25 S Cuv. m. Febronia.
26 D Duminica 2 dR (a Chemării primilor apostoli). Cuv. David.
G 1; EvÎ 2; Ap Rm 2,10-16; Ev Mt 4,18-23.
27 L Cuv. Samson, primitorul de străini.
28 M Aducerea la Roma a moaştelor Sf. Chir şi Ioan, doctori fără plată.
29 M Sf. Apostoli Petru şi Pavel.
EvU Io 21,1-14; Ap 2Cor 11,21-12,9; Ev Mt 16,13-19.
30 J Serbarea celor 12 Apostoli.