Calendar greco-catolic 2011

C a l e n d a r – M a r t i e

1 M Cuv. m. Eudochia.
2 M Sf. ep. m. Teodot al Cirenei. Harţ lactate.
3 J Sf. m. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc.
4 V Cuv. Gherasim de la Iordan. Harţ lactate.
5 S Cuv. m. Conon. Pomenirea tuturor cuvioşilor sihaştri şi călugări.
6 D Duminica lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai). Cei 42 m. din Amoreea.
G 8; EvÎ 8; Ap Rm 13,11-14,4; Ev Mt 6,14-21.
7 L Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin şi Elpidiu din Cherson. Începe Postul Mare.
8 M Sf. ep. Teofilact al Nicomidiei.
9 M Sf. 40 m. din lacul Sebaste.
10 J Sf. m. Quadrat, Ciprian şi Dionisie.
11 V Sf. aep. Sofronie al Ierusalimului.
12 S Cuv. Teofan; Sf. pp. Grigore Dialogul. Pomenirea morţilor.
13 D Duminica 1 din post (a Dreptei Credinţe sau a Ortodoxiei). Aducerea moaştelor Sf. aep. Nichifor.
G 1; EvÎ 9; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 11,24-26.32-40; Ev Io 1,43-51.
14 L Cuv. Benedict de Nursia, patronul Europei; Sf. pr. m. Alexandru.
15 M Sf. m. Agapie şi cei împreună cu el.
16 M Sf. m. Sabin Egipteanul.
17 J Sf. Alexie Omul lui Dumnezeu.
18 V Sf. aep. Chiril al Ierusalimului.
19 S Sf. Iosif, patronul Bisericii Universale şi al Eparhiei de Cluj-Gherla. Sf. m. Hrisant şi Daria. Pomenirea morţilor.
EvU Lc 6,17-23; Ap Evr 2,11-18; Ev Mt 2,13-23.
20 D Duminica 2 din post (a Sf. Grigore Palamas). Cuv. m. ucişi în Mănăstirea Sf. Sava.
G 2; EvÎ 10; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 1,10-2,3; Ev Mc 2,1-12.
21 L Cuv. ep. Iacob Mărturisitorul.
22 M Sf. pr. m. Vasile.
23 M Cuv. m. Nicon şi cei 199 învăţăcei.
24 J Cuv. Zaharia.
25 V Bunavestire.
Lit. Sf. Ioan Gură de Aur. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Evr 2,11-18; Ev Lc 1,24-38.
26 S Serbarea Sf. Arhanghel Gavril. Pomenirea morţilor.
27 D Duminica 3 din post (a Sf. Cruci). Cuv. m. Matrona din Tesalonic.
G 3; EvÎ 11; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 4,14-5,6; Ev Mc 8,34-9,1.
28 L Cuv. Ştefan Taumaturgul, Cuv. Ilarion cel Nou.
29 M Sf. ep. Marcu al Aretusei, d. Chiril şi cei împreună cu ei.
30 M Cuv. Ioan Scărarul.
31 J Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei.