Calendar greco-catolic 2011

C a l e n d a r – F e b r u a r i e

1 M Sf. m. Trifon.
2 M Întâmpinarea Domnului în Templu.
Ziua Vieţii Consacrate. EvU Lc 2,25-32; Ap Evr 7,7-17; Ev Lc 2,22-40.
3 J Dreptul Simeon şi profetesa Ana.
4 V Cuv. Isidor Pelusiotul.
5 S Sf. m. Agata.
6 D Duminica 17 dR (a Cananeencei). Sf. ep. Vucol al Smirnei; Sf. m. Iulian.
G 4; EvÎ 4; Ap 2Cor 6,16-7,1; Ev Mt 15,21-28.
7 L Sf. ep. Partenie; Cuv. Luca.
8 M Sf. m. Teodor Stratilat; Pf. Zaharia.
9 M Sf. m. Nichifor.
10 J Sf. m. Haralambie; [Sf. Scolastica].
11 V Sf. ep. m. Vlasie; [prima apariţie a Sf. Fecioare la Lourdes – 1858].
12 S Sf. aep. Meletie al Antiohiei.
13 D Duminica 33 dR (a Vameşului şi a Fariseului). Cuv. Martinian.
Începe timpul Triodului. G 5; EvÎ 5; Ap 2Tim 3,10-15; Ev Lc 18,10-14.
14 L Cuv. Auxenţiu; [Chiril şi Metodiu – patronii Europei].
15 M Sf. ap. Onisim.
16 M Sf. m. Pamfil şi cei împreună cu el. Harţ.
17 J Sf. m. Teodor Tiron.
18 V Sf. pp. Leon; [Sf. Bernadeta Soubirou]. Harţ.
19 S Sf. ap. Arhip, Filimon şi Apfia.
20 D Duminica 34 dR (a Fiului risipitor). Sf. ep. Leon al Cataniei.
G 6; EvÎ 6; Ap 1Cor 6,12-20; Ev Lc 15,11-32.
21 L Cuv. Timotei; Sf. Eustatie al Antiochiei.
22 M Aflarea moaştelor m. din Eughenion.
23 M Sf. ep. m. Policarp al Smirnei.
24 J Întâia şi a doua găsire a capului Sf. Ioan Botezătorul.
25 V Sf. aep. Tarasie al Constantinopolului.
26 S Sf. ep. Porfirie al Gazei.Pomenirea tuturor morţilor.
27 D Duminica lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei judecăţi). Cuv. Procopie Decapolitul.
G 7; EvÎ 7; Ap 1Cor 8,8-9,2; Ev Mt 25,31-46.
28 L Cuv. m. Vasile; Cuv. Casian Romanul.