Calendar greco-catolic 2011

C a l e n d a r – A p r i l i e

1 V Cuv. Maria Egipteanca.
2 S Cuv. Tit Taumaturgul. Pomenirea morţilor.
3 D Duminica 4 din post (a Cuv. Ioan Scărarul). Cuv. Nichita Mărturisitorul.
G 4; EvÎ 1; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 6,13-20; Ev Mc 9,17-32.
4 L Sf. m. Teodul şi Agatopod; Cuv. Gheorghe şi Iosif Imnograful.
5 M Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor şi Serapion.
6 M Sf. aep. Eutichie; Sf. ep. m. Irineu de Sirmium.
7 J Cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul şi m. Caliopie.
8 V Sf. ap. Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon şi Hermas – apostoli din cei 70; Sf. pp. Celestin.
9 S Sf. m. Eupsihie din Cezareea. Pomenirea morţilor. Acatistul Maicii Domnului.
10 D Duminica 5 din post (a Cuv. Maria Egipteanca). Sf. m. Terentie, Maxim, Macarie, Pompei, African şi cei împreună cu ei; [Sf. Gemma Galgani].
G 5; EvÎ 2; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 9,11-14; Ev Mc 10,32-45.
11 L Sf. ep. m. Antipa al Pergamului.
12 M Sf. ep. Vasile de Parion şi Sf. Sava de la Buzău.
13 M Sf. pp. m. Martin.
14 J Sf. ap. Aristarh, Pud şi Trofim – apostoli din cei 70.
15 V Sf. m. Crescent.
16 S Sâmbăta sf. şi dreptului Lazăr. Sf. m. Agapia, Irina şi Hionia. Pomenirea morţilor.
17 D Duminica 6 din post (a Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim). Sf. ep. m. Simeon şi cei împreună cu el; Cuv. ep. Acachie; Sf. pp. Agapet.
EvU Mt 21,1-11.15-17; Sfinţirea ramurilor; Lit Sf. Ioan Gură de Aur; Ap Filip 4,4-9; Ev Io 12,1-18.
18 L Cuv. Ioan. Începutul Săptămânii Mari.
19 M Sf. pr. m. Pafnutie; Cuv. Ioan Paleolavritul.
20 M Cuv. Teodor Trihina; Sf. Teotim de Tomis.
21 J Sfânta şi Marea Joi. Sf. ep. m. Ianuarie şi cei împreună cu el; Sf. pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei.
22 V Sfânta şi Marea Vineri. Cuv. m. Teodor. Post şi ajun.
23 S Sfânta şi Marea Sâmbătă. Sf. Mare Mucenic Gheorghe. (Sărbătoarea Sf. Gheorghe se va celebra în a doua zi a Sf. Paşti).
24 D Duminica Învierii Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Hristos (Sf. Paşti). Sf. m. Sava Stratilat; Cuv. Elisabeta Taumaturga.
Slujba Învierii. EvU Mt 28,1-16; Ap Fap 1,1-8; Ev Io 1,1-17 (lectura în stihuri şi diferite limbi); Ev la Vecernie Io 20,19-25.
25 L A doua zi de Paşti. Sf. ap. şi ev. Marcu.
EvU Lc 21,12-19; Ap Fap 1,12-17.21-26; Ev Io 1,18-28.
Sf. Mare Mucenic Gheorghe. Ap Fap 12,1-11; Ev Io 15,17-16,2.
26 M A treia zi de Paşti. Sf. ep. m. Vasile al Amasiei.
Ap Fap 2,14-21; Ev Lc 24,12-35.
27 M Sf. ep. m. Simeon, rudenia Domnului. Harţ.
28 J Sf. ap. Iason şi Sosipatru, din cei 70; Sf. m. Dada, Maxim şi Quintilian.
29 V Sf. 9 m. din Cizic; Cuv. Memnon Taumaturgul; [Sf. Ecaterina de Siena – patroana Europei]. Harţ.
30 S Sf. ap. m. Iacob cel Mare.